Список МЕБ хвороб тварин, інфекцій та інвазій, станом на 2022 рік

Список МЕБ включає 205 хвороб тварин, інфекцій та інвазій

Портал МЕБ надає легкий доступ до ресурсів та інформації про 205 хвороб наземних і водних тварин, станом на 2022 рік, 172 з яких — хвороби наземних видів тварин, включаючи (85 хвороб списку МЕБ, 1 несподівана хвороба та 86 хвороб хвороб не включених до списку, 54 з яких — хвороби та інфекції диких тварин) і 33 хвороби водних видів (30 хвороб зі списку МЕБ та 4, з яких — несподівані хвороби), зокрема:

170 — наземних видів тварин, з яких хвороби:

списку МЕБ

несподівані

не включені до списку

Всього, в т.ч.:

що мають офіційний статус

підлягають викоріненню

хвороби спільні для кількох видів тварин

21

6

27

1

2

хвороби ВРХ

14

2

16

3

1

хвороби овець і кіз

12

3

15

1

1

хвороби коней

12

1

13

1

хвороби свиней

6

5

11

1

1

хвороби птахів

13

6

19

хвороби лагоморфів

2

2

хвороби бджіл

1

1

2

інші хвороби та інфекції

4

1

8

13

хвороби та інфекції диких тварин

54

54

Всього хвороб наземних видів тварин

85

1

86

172

7

5

33 водних видів тварин, з яких:

списку МЕБ

несподівані

не включені до списку

Всього, в т.ч.:

що мають офіційний статус

підлягають викоріненню

хвороби риб

10

2

0

12

хвороб молюсків

7

0

0

7

хвороби земноводних

3

0

0

3

хвороби ракоподібних

10

1

0

11

Всього хвороб водних видів тварин

30

3

0

33

Всього хвороб наземних і водних тварин

115

4

86

205

7

5

115 (85 — хвороб наземних тварин і 33 — водних видів тварин) — хвороби списку МЕБ, підлягають повідомленню в МЕБ (критерії включення хвороб до списку МЕБ детально описані в Кодексах наземних та водних тварин МЕБ).

Резолюцією Міжнародного комітету за рекомендаціями Регіональних комісій на штаб-квартиру МЕБ покладено обов'язок створення єдиного списку МЕБ хвороб наземних і водних тварин, що підлягають реєстрації, на заміну колишніх списку A і списку B.

Глобальна стратегія контролю та/або ліквідації хвороб тварин, передбачає ліквідацію 5 хвороб зі списку.


Враховуючи розмаїття синонімічних назв хвороб в підручниках, статтях і на просторах інтернету та здебільшого некоректний онлайн їх переклад з інших мов, пропонується впорядкувати назви цих хвороб (інфекцій та інвазій) українською, починаючи виклад з найменування хвороби, тобто: що це? (назва хвороби - іменник), наприклад – Енцефалопатія. Дальше, її характеристика, тобто яка це хвороба? (характер патології, вигляд, колір, гострота перебігу, тип збудника тощо – прикметник) та в чому її особливість, за наявності? (наприклад, характер заразності – прикметник) – губкоподібна. Дальше – кого? (якого виду тварин чи статево-вікової групи) – великої рогатої худоби, баранів, молодняку тощо.

Наприклад: що? Анемія (недокрів'я) яка? інфекційна кого? коней. Тобто, Анемія (недокрів'я) інфекційна коней – в дужках (уточнення), в [квадратних] – синонімічні назви та абревіатури [Інфекційна анемія коней, ІНАН], чи що? Хвороба яка? вірусна кого? Тілапій яких? озерних тобто, Хвороба вірусна Тілапій озерних або що? Хвороба яка? геморагічна, а за формою перебігу? епізоотична тобто, Хвороба геморагічна епізоотична.


Список 7 хвороб, що мають офіційний статус

 1. Хвороби ВРХЕнцефалопатія губкоподібна великої рогатої худоби [Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби, ГЕ ВРХ] [uk], Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота [ru], Bovine spongiform encephalopathy [en], Encéphalopathie spongiforme bovine [fr], Encefalopatía espongiforme bovina [es]
 2. Хвороби ВРХПлевропневмонія заразна великої рогатої худоби [Заразна плевропневмонія ВРХ] [uk], Инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота [ru], Contagious bovine pleuropneumonia [en], Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) [fr], Perineumonía contagiosa bovina [es]
 3. Хвороби ВРХЧума великої рогатої худоби [uk], Чума крупного рогатого скота [ru], Rinderpest [en], La peste bovine [fr], Peste bovina [es]
 4. Хвороби ДРХЧума дрібних жуйних тварин [uk], Чума мелких жвачных [ru], Peste des petits ruminants [en], Peste des petits ruminants [fr], Peste de los pequeños rumiantes [es]
 5. Хвороби конейЧума коней африканська [Африканська чума коней] [uk], Чума лошадей [ru], African horse sickness [en], Peste équine [fr], Peste equina [es]
 6. Хвороби свинейЧума свиней класична [Класична чума свиней, КЧС] [uk], Классическая чума свиней [ru], Classical swine fever [en], Peste porcine classique [fr], Peste porcina clásica [es]
 7. Хвороби спільні для кількох видів тваринЯщур [uk], Ящур [ru], Foot and mouth disease [en], Fièvre aphteuse [fr], Fiebre aftosa [es]

Список 117 хвороб наземних і водних тварин, що підлягають повідомленню в МЕБ

з яких:

Список 84 хвороб наземних тварин

Хвороби спільні для кількох видів тварин

I. Хвороби, інфекції та інвазії кількох видів тварин [uk], Болезни, инфекции и инфестации нескольких видов животных [ru], Multiple species diseases, infections and infestations [en], Maladies, infections et infestations communes à plusieurs espèces [fr], Enfermedades, infecciones e infestaciones comunes a varias especies [es]
 1. Бруцельоз [uk], Бруцеллез [ru], Brucellosis [en], Brucellose [fr], Brucelosis [es]
 2. Гідроперикардит [uk], Гидроперикардит [ru], Heartwater [en], Cowdriose [fr], Cowdriosis [es]
 3. Енцефаломієліт інфекційний коней (Східний) [Інфекційний енцефаломієліт коней] [uk], Восточный инфекционный энцефаломиелит лошадей [ru], Equine encephalomyelitis (Eastern) [en], Encéphalomyélite équine (de l'Est) [fr], Capítulo del manual sobre la enfermedad [es]
 4. Енцефаліт японський [Японський енцефаліт] [uk], Японский энцефалит [ru], Japanese encephalitis [en], Encéphalite japonaise [fr], Encefalitis japonesa [es]
 5. Ехінококоз [uk], Эхинококкоз [ru], Echinococcosis [en], Échinococcose [fr], Equinococosis o hidatidosis [es]
 6. Кохліоміаз [Ураження личинками мухи м'ясної] (Cochliomyia hominivorax) [uk], Поражение личинками мясной мухи Cochliomyia hominivorax [ru], New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) [en], Myiase à Cochliomyia hominivorax [fr], Miasis por Cochliomyia hominivorax [es]
 7. Лихоманка долини Ріфт [uk], Инфекция вирусом лихорадки долины Рифт [ru], Rift Valley fever [en], Fièvre de la Vallée du Rift [fr], Fiebre del Valle del Rift [es]
 8. Лихоманка західнонільська [Західнонільська лихоманка] [uk], Западнонильская лихорадка [ru], West Nile fever [en], Fièvre de West Nile [fr], Fiebre del Nilo Occidental [es]
 9. Лихоманка геморагічна Конго-кримська [uk], Крымская геморрагическая лихорадка [ru], Crimean Congo haemorrhagic fever [en], Fièvre hémorragique de CriméeCongo [fr], Fiebre hemorrágica de Crimea–Congo [es]
 10. Лихоманка Ку [uk], Лихорадка Ку [ru], Q fever [en], Fièvre Q [fr], Fiebre Q [es]
 11. Лихоманка катаральна овець (Блутанг, Блакитний язик) [Катаральна лихоманка овець] [uk], Блютанг [ru], Bluetongue [en], Langue bleue [fr], Lengua azul [es]
 12. Паратуберкульоз [uk], Паратуберкулёз [ru], Paratuberculosis [en], Paratuberculose [fr], Paratuberculosis [es]
 13. Сибірка [uk], Сибирская язва [ru], Anthrax [en], Fièvre charbonneuse [fr], Carbunco bacteridiano [es]
 14. Сказ [uk], Бешенство [ru], Rabies [en], Rage [fr], Rabia [es]
 15. Трихінельоз (Trichinella spp.) [uk], Трихинеллез [ru], Trichinellosis [en], Trichinellose [fr], Triquinelosis [es]
 16. Туляремія [uk], Туляремия [ru], Tularemia [en], Tularémie [fr], Tularemia [es]
 17. Хвороба Ауєскі [uk], Болезнь Ауески [ru], Aujeszky's disease [en], Maladie d’Aujeszky [fr], Enfermedad de Aujeszky [es]
 18. Хвороба геморагічна епізоотична [Епізоотична геморагічна хвороба] [uk], Эпизоотическая геморрагическая болезнь [ru], Epizootic haemorrhagic disease [en], Hémorragie épizootique [fr], Enfermedad hemorrágica epizoótica [es]
 19. Хрізоміаз [Ураження личинками мухи м'ясної] (Chrysomya bezziana) [uk], Поражение личинками мясной мухи Chrysomya bezziana [ru], Old world screwworm (Chrysomya bezziana) [en], Myiase à Chrysomya bezziana [fr], Miasis por Chrysomya bezziana [es]
 20. Чума великої рогатої худоби [uk], Чума крупного рогатого скота [ru], Rinderpest [en], La peste bovine [fr], Peste bovina [es]
 21. Ящур [uk], Ящур [ru], Foot and mouth disease [en], Fièvre aphteuse [fr], Fiebre aftosa [es]
Хвороби, інфекції та інвазії кількох видів тварин, що не увійшли до списку МЕБ
 1. Дерматофілоз [uk], Дерматофилоз [ru], Dermatophilosis [en], Dermatophilose [fr], Dermatofilosis [es]
 2. Криптоспоридіоз [uk], Криптоспоридиоз [ru], Cryptosporidiosis [en], Cryptosporidioses [fr], Criptosporidiosis [es]
 3. Лептоспіроз [uk], Лептоспироз [ru], Leptospirosis [en], Leptospirose [fr], Leptospirosis [es]
 4. Сура (Trypanosoma evansi) [uk], Сурра (Trypanosoma evansi) [ru], Surra (T. evansi) [en], Surra (T. evansi) [fr], Surra (T. evansi) [es]
 5. Хендравіроз [uk], Хендравироз [ru], Hendra Virus [en], Infection à virus Hendra [fr], Infección por Hendra virus [es]
 6. Цистицеркоз [uk], Цистицеркоз [ru], Cysticercosis [en], Cysticercoses [fr], Cisticercosis [es]

Хвороби ВРХ

II. Хвороби та інфекції великої рогатої худоби [uk], Болезни и инфекции крупного рогатого скота [ru], Cattle diseases and infections [en], Maladies et infections des bovins [fr], Enfermedades e infecciones de los bovinos [es]
 1. Анаплазмоз великої рогатої худоби [uk], Анаплазмоз крупного рогатого скота [ru], Bovine anaplasmosis [en], Anaplasmose bovine [fr], Anaplasmosis bovina [es]
 2. Бабезіоз великої рогатої худоби [uk], Бабезиоз крупного рогатого скота [ru], Bovine babesiosis [en], Babésiose bovine [fr], Babesiosis bovina [es]
 3. Дерматит вузликовий заразний [Заразний вузликовий дерматит] [uk], Инфекция вирусом нодулярного дерматита [ru], Lumpy Skin Disease [en], Dermatose nodulaire contagieuse [fr], Dermatosis nodular contagiosa [es]
 4. Діарея вірусна великої рогатої худоби [Вірусна діарея ВРХ] [uk], Вирусная диарея крупного рогатого скота [ru], Bovine viral diarrhoea [en], Diarrhée virale bovine [fr], Diarrea viral bovina [es]
 5. Енцефалопатія губкоподібна великої рогатої худоби [Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби, ГЕ ВРХ] [uk], Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота [ru], Bovine spongiform encephalopathy [en], Encéphalopathie spongiforme bovine [fr], Encefalopatía espongiforme bovina [es]
 6. Кампілобактеріоз генітальний великої рогатої худоби [Генітальний кампілобактеріоз ВРХ] [uk], Кампилобактериоз крупного рогатого скота [ru], Bovine genital campylobacteriosis [en], Campylobactériose génitale bovine [fr], Campilobacteriosis genital bovina [es]
 7. Лейкоз ензоотичний великої рогатої худоби [Ензоотичний лейкоз ВРХ] [uk], Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота [ru], Enzootic bovine leukosis [en], Leucose bovine enzootique [fr], Leucosis bovina enzoótica [es]
 8. Плевропневмонія заразна великої рогатої худоби [Заразна плевропневмонія ВРХ] [uk], Инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота [ru], Contagious bovine pleuropneumonia [en], Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) [fr], Perineumonía contagiosa bovina [es]
 9. Ринотрахеїт інфекційний/Вульвовагініт пустульозний [Інфекційний ринотрахеїт/Інфекційний/Пустульозний вульвовагініт (Баланопостит) ВРХ] [uk], Инфекция вирусом инфекционного ринотрахеита/инфекционного вульвовагинита [ru], Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis [en], Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse [fr], Rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa [es]
 10. Септицемія геморагічна [Геморагічна септицемія] [uk], Геморрагическая септицемия [ru], Haemorrhagic septicaemia [en], Septicémie hémorragique [fr], Septicemia hemorrágica [es]
 11. Тейлеріоз [uk], Тейлериоз [ru], Theileriosis [en], Theileriose [fr], Teileriosis [es]
 12. Трипаносомоз (передається мухою це-це) [uk], Трипаносомоз (передаваемый мухой це-це) [ru], Trypanosomiase (tsetse transmitted) [en], Trypanosomoses (transmises par les tsétsé) [fr], Tricomonosis (transmitida por la mosca tse-tsé) [es]
 13. Трихомоноз [uk], Трихомоноз [ru], Trichomonosis [en], Trichomonose [fr], Tricomonosis [es]
 14. Туберкульоз великої рогатої худоби [uk], Туберкулез крупного рогатого скота [ru], Bovine tuberculosis [en], Tuberculose bovine [fr], Tuberculosis bovina [es]
Хвороби та інфекції великої рогатої худоби, що не увійшли до списку МЕБ
 1. Лихоманка злоякісна катаральна [Насморк гангрений] [uk], Злокачественная катаральная лихорадка [Гангренозный насморк] [ru], Malignant Catarrhal Fever [en], Coryza gangréneux [fr], Fiebre catarral maligna [es]
 2. Цистицеркоз великої рогатої худоби [Кампілобактеріоз] (C. jejuni і C. coli) [uk], Цистицеркоз крупного рогатого скота (C. jejuni и C. coli) [ru], Bovine cysticercosis (C. jejuni and C. coli) [en], Campylobactériose (C. jejuni et C. coli) [fr], Cisticercosis bovina [es]

Хвороби ДРХ

III. Хвороби та інфекції овець і кіз [uk], Болезни и инфекции овец и коз [ru], Sheep and goat diseases and infections [en], Maladies et infections des ovins et des caprins [fr], Enfermedades e infecciones de los ovinos/caprinos [es]
 1. Аборт ензоотичний вівцематок [Ензоотичний аборт вівцематок] [uk], Энзоотический аборт овцематок [ru], Enzootic abortion of ewes [en], Avortement enzootique des brebis ou chlamydiose ovine [fr], Aborto enzoótico de las ovejas [es]
 2. Агалактія заразна [uk], Инфекционная агалактия овец и коз [ru], Contagious agalactia [en], Agalaxie contagieuse [fr], Agalaxia contagiosa [es]
 3. Артрит/енцефаліт кіз [Козячий артрит/енцефаліт] [uk], Артрит/энцефалит коз [ru], Caprine arthritis/encephalitis [en], Arthrite/encéphalite caprine [fr], Artritis/encefalitis caprina [es]
 4. Віспа овець і кіз [uk], Оспа овец и коз [ru], Sheep pox and goat pox [en], Clavelée et variole caprine [fr], Viruela ovina y viruela caprina [es]
 5. Епідидиміт баранів (Brucella ovis) [Бруцельоз овець] [uk], Эпидидимит овец (Brucella ovis) [ru], Ovine epididymitis (Brucella ovis) [en], Épididymite ovine (Brucella ovis) [fr], Epididimitis ovina (Brucella ovis) [es]
 6. Міді-вісна [uk], Меди-висна [ru], Maedi-visna [en], Maedi-visna [fr], Maedi-visna [es]
 7. Найробі овець і кіз [Гастроентерит африканський] [uk], Болезнь Найроби овец и коз (Африканский гастроэнтерит) [ru], Nairobi sheep disease [en], Maladie des moutons de Nairobi [fr], Enfermedad de Nairobi [es]
 8. Плевропневмонія заразна кіз [Заразна плевропневмонія кіз] [uk], Инфекционная плевропневмония коз [ru], Contagious caprine pleuropneumonia [en], Pleuropneumonie contagieuse caprine [fr], Pleuroneumonía contagiosa caprina [es]
 9. Сальмонельоз (S. abortus ovis) [uk], Сальмонеллез (S. abortusovis) [ru], Salmonellosis (S. abortusovis) [en], Salmonellose (S. abortusovis) [fr], Salmonelosis (S. abortusovis) [es]
 10. Скрепі (почесуха овець) [uk], Скрепи (почесуха овец) [ru], Scrapie [en], Tremblante [fr], Prurigo lumbar [es]
 11. Хламідіоз овець [Ензоотичний аборт овець, Хламідіоз овець] [uk], Хламидиоз овец [ru], Ovine chlamydiosis [en], Chlamydiose ovine [fr], Clamidiasis ovina [es]
 12. Чума дрібних жуйних тварин [uk], Чума мелких жвачных [ru], Peste des petits ruminants [en], Peste des petits ruminants [fr], Peste de los pequeños rumiantes [es]
Хвороби та інфекції овець і кіз, що не увійшли до списку МЕБ
 1. Аденокарцинома легенів овець (Аденоматоз) [uk], Аденокарцинома легких овец (Аденоматоз) [ru], Ovine pulmonary adenocarcinoma (adenomatosis) [en], Adénocarcinome pulmonaire ovin (adenomatose) [fr], Adenocarcinoma pulmonar ovino (adenomatosis) [es]
 2. Сальмонельоз [uk], Сальмонеллез [ru], Salmonellosis [en], Salmonellose [fr], Salmonelosis [es]
 3. Хвороба прикордонна [uk], Пограничная болезнь [ru], Border disease [en], Maladie de la frontière [fr], Enfermedad de la frontera [es]

Хвороби коней

IV. Хвороби та інфекції непарнокопитних (коней) [uk], Болезни и инфекции непарнокопытных [ru], Equine diseases and infections [en], Maladies et infections des équidés [fr], Enfermedades e infecciones de los équidos [es]
 1. Анемія [недокрів'я] інфекційна коней [Інфекційна анемія коней] [uk], Инфекционная анемия (малокровие) лошадей [ru], Equine infectious anaemia [en], Anémie infectieuse des équidés [fr], Anemia infecciosa equina [es]
 2. Артеріїт вірусний коней [Вірусний артеріїт коней] [uk], Вирусный артериит лошадей [ru], Equine viral arteritis [en], Artérite virale équine [fr], Arteritis viral equina [es]
 3. Грип коней [uk], Грипп лошадей [ru], Equine influenza [en], Grippe équine [fr], Gripe equina [es]
 4. Енцефаліт венесуельський коней [Венесуельський енцефаломієліт коней] [uk], Венесуэльский энцефалит лошадей [ru], Venezuelan equine encephalitis [en], Encéphalomyélite équine vénézuélienne [fr], Encefalomielitis equina venezolana [es]
 5. Енцефаломієліт інфекційний коней (Західний) [Інфекційний енцефаломієліт коней] [uk], Западный инфекционный энцефаломиелит лошадей [ru], Equine encephalomyelitis (Western) [en], Encéphalomyélite équine (de l’Ouest) [fr], Encefalomielitis equina (del Oeste) [es]
 6. Лімфангіт епізоотичний [Епізоотичний лімфангіт] [uk], Эпизоотический лимфангит [ru], Epizootic lymphangitis [en], Epizootic lymphangitis [fr], Linfangitis epizoótica [es]
 7. Метрит заразний кобил [Інфекційний метрит коней] [uk], Инфекционный метрит лошадей [ru], Contagious equine metritis [en], Métrite contagieuse équine [fr], Metritis contagiosa equina [es]
 8. Піроплазмоз коней [uk], Пироплазмоз лошадей [ru], Equine piroplasmosis [en], Piroplasmoses équines [fr], Piroplasmosis equina [es]
 9. Ринопневмонія вірусна коней (викликана EHV-1) [Герпесвірус-1 коней, Вірусна ринопневмонія коней] [uk], Вирусная ринопневмония лошадей (вызванная EHV-1) [ru], Equine viral rhinopneumonitis (caused by EHV-1) [en], Rhinopneumonie virale équine (causée par EHV1) [fr], Rinoneumonía viral equina (causada por EHV-1) [es]
 10. Сап [uk], Сап [ru], Glanders [en], Morve [fr], Мuermo [es]
 11. Хвороба парувальна [Парувальна хвороба] [uk], Случная болезнь [ru], Dourine [en], Dourine [fr], Durina [es]
 12. Чума коней африканська [Африканська чума коней] [uk], Чума лошадей [ru], African horse sickness [en], Peste équine [fr], Peste equina [es]
Хвороби та інфекції непарнокопитних (коней), що не увійшли до списку МЕБ
 1. Енцефаломієліт інфекційний коней (Східний) [Інфекційний енцефаломієліт коней] [uk], Восточный инфекционный энцефаломиелит лошадей [ru], Equine encephalomyelitis (Eastern) [en], Encéphalomyélite équine (de l'Est) [fr], Capítulo del manual sobre la enfermedad [es]

Хвороби свиней

V. Хвороби та інфекції свиней [uk], Болезни и инфекции свиней [ru], Swine diseases and infections [en], Maladies et infections des suidés [fr], Enfermedades e infecciones de los suidos [es]
 1. Гастроентерит трансмісивний [Трансмісивний вірусний гастроентерит свиней, ТГС] [uk], Трансмиссивный гастроэнтерит [ru], Transmissible gastroenteritis [en], Gastroentérite transmissible [fr], Transmissible gastroenteritis [es]
 2. Енцефаліт вірусний (Ніпах) [Вірусний енцефаліт] [uk], Вирусный энцефалит Нипах [ru], Nipah virus [en], Virus Nipah [fr], Virus Nipah [es]
 3. Синдром репродуктивно-респіраторний свиней [Репродуктивно-респіраторний синдром свиней, РРС, Репродуктивний та респіраторний синдром свиней] [uk], Репродуктивно-респираторный синдром свиней [ru], Porcine reproductive and respiratory syndrome [en], Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc [fr],Síndrome disgenésico y respiratorio porcino [es]
 4. Цистицеркоз свиней [uk], Цистицеркоз свиней [ru], Porcine cysticercosis [en], Cysticercose porcine [fr], Cisticercosis porcina [es]
 5. Чума свиней африканська [Африканська чума свиней, АЧС] [uk], Африканская чума свиней [ru], African swine fever [en], Peste porcine africaine [fr], Peste porcina africana [es]
 6. Чума свиней класична [Класична чума свиней, КЧС] [uk], Классическая чума свиней [ru], Classical swine fever [en], Peste porcine classique [fr], Peste porcina clásica [es]
Хвороби та інфекції свиней, що не увійшли до списку МЕБ
 1. Грип свиней [uk], Грипп свиней [ru], Swine influenza [en], Grippe porcine [fr], Gripe porcina [es]
 2. Грип свиней (типу А) [uk], Вирус гриппа А свиней [ru], Influenza A virus of swine [en], Virus de l’influenza A du porc [fr], Influenza A porcina [es]
 3. Діарея епізоотична свиней [uk], Эпизоотическая диарея свиней [ru], Porcine epidemic diarrhoea [en], Diarrhée épidémique porcine [fr], Diarrea epidémica porcina [es]
 4. Риніт атрофічний свиней [uk], Атрофический ринит свиней [ru], Atrophic rhinitis of swine [en], Rhinite atrophique du porc [fr], Rinitis atrófica porcinae [es]
 5. Хвороба везикулярна свиней [uk], Везикулярная болезнь свиней [ru], Swine vesicular disease [en], Maladie vésiculeuse du porc [fr], Enfermedad vesicular porcina [es]

Хвороби птахів

VI. Хвороби та інфекції птахів [uk], Болезни и инфекции птиц [ru], Avian diseases and infections [en], Maladies et infections des oiseaux [fr], Enfermedades e infecciones de las aves [es]
 1. Бронхіт інфекційний птахів [Інфекційний бронхіт птахів] [uk], Инфекционный бронхит птиц [ru], Avian infectious bronchitis [en], Bronchite infectieuse aviaire [fr], Bronquitis infecciosa aviar [es]
 2. Бурсит інфекційний (хвороба Гамборо) [Інфекційний бурсит, Інфекційна бурсальна хвороба] [uk], Инфекционный бурсит (болезнь Гамборо) [ru], Infectious bursal disease (Gumboro disease) [en], Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) [fr], Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) [es]
 3. Гепатит вірусний качок [Вірусний гепатит качок] [uk], Вирусный гепатит уток [ru], Duck virus hepatitis [en], Hépatite virale du canard [fr], Hepatitis viral del pato [es]
 4. Грип птахів (високопатогенний типу А) диких, крім домашніх птахів [Високопатогенний грип птахів] [uk], Инфекция вирусами гриппа типа А высокой патогенности у птицы, кроме домашней птицы, в том числе дикой [ru], Infection with influenza A viruses of high pathogenicity in birds other than poultry including wild birds [en], Infection par les virus de l’influenza A de haute pathogénicité chez les oiseaux autres que les volailles, oiseaux sauvages compris [fr], Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patógenicidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres [es]
 5. Грип птахів [uk], Грипп птиц [ru], Avian influenza [en], Influenza aviaire [fr], Influenza aviar [es]
 6. Ларинготрахеїт інфекційний птахів [Інфекційний ларинготрахеїт птахів] [uk], Инфекционный ларинготрахеит птиц [ru], Avian infectious laryngotracheitis [en], Laryngotrachéite infectieuse aviaire [fr], Laringotraqueítis infecciosa aviar [es]
 7. Мікоплазмоз (M. gallisepticum) [uk], Микоплазмоз (M. gallisepticum) [ru], Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum) [en], Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum) [fr], Micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum) [es]
 8. Мікоплазмоз (M. synoviae) [uk], Микоплазмоз (M. synoviae) [ru], Avian mycoplasmosis (Mycoplasma synoviae) [en], Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma synoviae) [fr], Micoplasmosis aviar (Mycoplasma synoviae) [es]
 9. Пулороз птахів [uk], Пуллороз птиц [ru], Pullorum disease [en], Pullorose aviaire [fr], Pulorosis aviar [es]
 10. Ринотрахеїт індиків [uk], Ринотрахеит индейки [ru], Turkey rhinotracheitis [en], Rhinotrachéite de la dinde [fr], Rinotraqueítis del pavo [es]
 11. Тиф висипний птахів [Висипний тиф птахів] [uk], Брюшной тиф [ru], Fowl typhoid [en], Typhose aviaire [fr], Tifosis aviar [es]
 12. Хвороба Ньюкаслська [uk], Болезнь Ньюкасла [ru], Newcastle disease [en], Maladie de Newcastle [fr], Enfermedad de Newcastle [es]
 13. Хламідіоз птахів [uk], Хламидиоз птиц [ru], Avian chlamydiosis [en], Chlamydiose aviaire [fr], Clamidiosis aviar [es]
Хвороби та інфекції птахів, що не увійшли до списку МЕБ
 1. Віпа птахів [uk], Оспа птиц [ru], Fowl pox [en], Variole aviaire [fr], Viruela aviar [es]
 2. Ентерит вірусний качок [uk], Вирусный ентерит уток [ru], Duck virus enteritis [en], Peste du canard [fr], Enteritis viral del pato [es]
 3. Енцефаломієліт теховірусний [uk], Тешовирусный энцефаломиелит [ru], Teschovirus encephalomyelitis [en], Encéphalomyélite à Teschovirus [fr], Encefalomielitis por teschovirus [es]
 4. Туберкульоз птахів [uk], Туберкулез птиц [ru], Avian tuberculosis [en], Tuberculose aviaire [fr], Tuberculosis aviar [es]
 5. Хвороба Марека [uk], Болезнь Марека [ru], Marek’s disease [en], Maladie de Marek [fr], Enfermedad de Marek [es]
 6. Холера птахів [uk], Холера птиц [ru], Fowl choleras [en], Chlamydiose aviaire [fr], Cólera aviar [es]

VII. Хвороби та інфекції лагоморфів [uk], Болезни и инфекции кроликов [ru], Lagomorph diseases and infections [en], Maladies et infections des lagomorphes [fr], Enfermedades e infecciones de los lagomorfos [es]
 1. Міксоматоз [uk], Миксоматоз [ru], Myxomatosis [en], Myxomatose [fr], Mixomatosis [es]
 2. Хвороба геморагічна вірусна кролів [Вірусна геморагічна хвороба кролів] [uk], Вирусная геморрагическая болезнь кроликов [ru], Rabbit haemorrhagic disease [en], Maladie hémorragique du lapin [fr], Enfermedad hemorrágica del conejo [es]

Хвороби бджіл

VIII. Хвороби, інфекції та інвазії бджіл [uk], Болезни, инфекции и инфестации пчёл [ru], Bee diseases, infections and infestations [en], Maladies, infections et infestations des abeilles [fr], Enfermedades, infecciones e infestaciones de las abejas [es]
 1. Хвороби бджіл [uk], Болезни пчел [ru], Diseases of bees [en], Maladies des abeilles [fr], Enfermedades de las abejas [es]

Хвороби, інфекції та інвазії бджіл, що не увійшли до списку МЕБ
 1. Носемоз бджіл медоносних [uk], Ноземоз медоносных пчел [ru], Nosemosis of honey bees [en], Nosémose des abeilles mellifères [fr], Nosemosis de las abejas melíferas [es]

IX. Інші хвороби та інфекції [uk], Прочие болезни и инфекции [ru], Other diseases and infections [en], Autres maladies et infections [fr], Otras enfermedades e infecciones [es]
 1. Віспа верблюдів [uk], Верблюжья оспа [ru], Camelpox [en], Variole des camélidés [fr], Viruela del camello [es]
 2. Кампілобактеріоз (C. jejuni і C. coli) [uk], Кампилобактериоз (C. jejuni и C. coli) [ru], Campylobacteriosis (C. jejuni and C. coli) [en], Campylobactériose (C. jejuni et C. coli) [fr], Campylobacteriosis (C. jejuni y C. coli) [es]
 3. Лейшманіоз [uk], Лейшманиоз [ru], Leishmaniosis [en], Leishmaniose [fr], Leishmaniosis [es]
 4. Хвороби Бунявірусні тварин (крім Лихоманки долини Ріфт і Лихоманки геморагічної Конго-кримської) [Бунявірусні хвороби тварин] [uk], Бунявирусные болезни животных (кроме лихорадки Рифт-Валли и Крымско-Конго геморрагической лихорадки) [ru], Bunyaviral diseases of animals (excluding Rift Valley fever and Crimean Congo haemorrhagic fever) [en], Maladies animales à Bunyavirus (Fièvre de la Vallée du Rift non comprise et de la Fièvre hémorragique de CriméeCongo) [fr], Enfermedades bunyavirales de los animales (excluyendo la Fiebre del Valle del Rift y la Fiebre hemorrágica de Crimea–Congo) [es]

Інші хвороби та інфекції, що не увійшли до списку МЕБ
 1. Зоонози, що передаються від нелюдиноподібних мавп [uk], Зоонозы, передающиеся от нечеловеческих приматов [ru], Zoonoses transmissible from non-human primates [en], Zoonoses transmissibles depuis les primates autres que l’homme [fr], Zoonosis transmisibles por los primates no humanos [es]
 2. Кишкова паличка вероцитотоксигенна [uk], Вероцитотоксигенная кишечная палочка [ru], Verocytotoxigenic Escherichia coli [en], Escherichia coli vérocytotoxinogène​​​​​​​ [fr], Escherichia coli verocitotoxigénica​​​​​​​ [es]
 3. Короста [uk], Чесотка [ru], Mange [en], Gales​​​​​​​ [fr], Sarna​​​​​​​ [es]
 4. Лістеріоз (L. monocytogenes) [uk], Листериоз (L. monocytogenes) [ru], Listeriosis (L. monocytogenes) [en], Listeriose (L. monocytogenes) [fr], Listeriosis (L. monocytogenes) [es]
 5. Синдром респіраторний близькосхідний (СРБС) [uk], Ближневосточный респираторный синдром (БВРС) [ru], Middle East respiratory syndrome (MERS) [en], Syndrome respiratoire du MoyenOrient (MERS)​​​​​​​ [fr], Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS)​​​​​​​ [es]
 6. Токсоплазмоз (T. gondii) [uk], Токсоплазмоз (T. gondii) [ru], Toxoplasmosis (T. gondii)​​​​​​​ [en], Toxoplasmose (T. gondii) [fr], Toxoplasmosis (T. gondii) [es]
 7. Хвороба вірусна Ебола [uk], Вирусная болезнь Эбола [ru], Ebola Virus Disease [en], Maladie à virus Ebola [fr], Enfermedad del virus del Ébola [es]
 8. Хвороба Шмалленберга [uk], Болезнь Шмалленберга [ru], Schmallenberg disease [en], Maladie de Schmallenberg [fr], Enfermedad de Schmallenberg [es]

Список МЕБ 33 хвороб водних тварин

Хвороби риб

X. Хвороби риб [uk], Болезни рыб [ru], Fish diseases [en], Maladies des poissons [fr], Enfermedades de los peces [es]
 1. Альфавіроз лососевих (Хвороба підшлункової залози лосося) [uk], Болезнь поджелудочной железы лосося (Альфавироз лососевых) [ru], Salmonid alphavirus infection [en], Maladie du pancréas du saumon (alphavirus des salmonidés) [fr], Enfermedad del páncreas del salmón (alfavirus de los salmónidos) [es]
 2. Анемія інфекційна вірусна лосося [Інфекційна анемія лососевих] [uk], Заражение вирусом инфекционной анемии лосося [ru], Infection with infectious salmon anaemia virus [en], Anémie infectieuse du saumon [fr], Anemia infecciosa del salmón [es]
 3. Віремія коропа весняного [Весняна віремія коропа] [uk], Виремия карпа весеннего [ru], Spring viraemia of carp [en], Virémie printanière de la carpe [fr], Viremia primaveral de la carpa [es]
 4. Герпесвірус коропа Koi [uk], Герпесвирус карпа Koi [ru], Koi herpesvirus disease [en], Herpèsvirose de la carpe Koï [fr], Herpesvirosis de la carpa koi [es]
 5. Гіродактилоз (G. salaris) [uk], Гиродактилез (G. salaris) [ru], Gyrodactylosis (G. salaris) [en], Gyrodactylose (G. salaris) [fr], Girodactilosis (G. salaris) [es]
 6. Некроз гемопоетичний епізоотичний [Гемопоетичний епізоотичний некроз] [uk], Эпизоотический гемопоэтический некроз [ru], Epizootic haematopoietic necrosis disease [en], Nécrose hématopoïétique épizootique [fr], Necrosis hematopoyética epizoótica [es]
 7. Некроз гемопоетичний інфекційний [Гемопоетичний інфекційний некроз] [uk], Некроз инфекционный гемопоэтический [ru], Infectious haematopoietic necrosis [en], Nécrose hématopoïétique infectieuse [fr], Necrosis hematopoyética infecciosa [es]
 8. Септицемія геморагічна вірусна [Геморагічна вірусна септицемія риб] [uk], Вирусная геморрагическая септицемия [ru], Viral haemorrhagic septicaemia [en], Septicémie hémorragique virale [fr], Septicemia hemorrágica viral [es]
 9. Синдром виразковий епізоотичний [Виразковий епізоотичний синдром] [uk], Эпизоотический язвенный синдром [ru], Epizootic ulcerative syndrome [en], Epizootic ulcerative syndrome [fr],Síndrome ulcerante epizoótico [es]
 10. Хвороба іридовірусна червоного морського ляща [Іридовірусна хвороба червоного морського ляща] [uk], Иридовирусная болезнь морского леща [ru], Red sea bream iridoviral disease [en], Iridovirose de la daurade japonaise [fr], Virosis del bagre de canal [es]

Хвороби молюсків

XI. Хвороби молюсків [uk], Болезни молюсков [ru], Mollusc diseases [en], Maladies des mollusques [fr], Enfermedades de los moluscos [es]
 1. Бонаміоз (B. exitiosa) [uk], Бонамиоз (B. exitiosa) [ru], Bonamiosis (B. exitiosa) [en], Ganglionévrite virale des ormeaux [fr], Ganglioneuritis viral del abulón (herpesvirus de abulón) [es]
 2. Бонаміоз (B. ostreae) [uk], Бонамиоз (B. ostreae) [ru], Bonamiosis (B. ostreae) [en], Bonamiose (B. ostreae) [fr], Bonamiosis (B. ostreae) [es]
 3. Гангліоневрит вірусний вушка морського [Герпесвірус вушка морського] [uk], Abalone viral ganglioneuritis (Abalone herpesvirus) [en], Ganglionévrite virale des ormeaux [fr], Ganglioneuritis viral del abulón (herpesvirus de abulón) [es]
 4. Мартейліоз (M. refringens) [uk], Мартейлиоз (M. refringens) [ru], Marteiliosis (M. refringens) [en], Marteiliose (M. refringens) [fr], Marteiliosis (M. refringens) [es]
 5. Перкінзоз (P. marinus) [uk], Перкинзоз (P. marinus) [ru], Perkinsosis (P. marinus) [en], Perkinsose (P. marinus) [fr], Perkinsosis (P. marinus) [es]
 6. Перкінзоз (P. olseni) [uk], Перкинзоз (P. olseni) [ru], Perkinsosis (P. olseni) [en], Perkinsose (P. olseni) [fr], Perkinsosis (P. olseni) [es]
 7. Синдром атрофії ніжки вушка морського (Xenohaliotis californiensis) [Синдром атрофії ніжки морського вушка] [uk], Синдром увядания морского ушка (Xenohaliotis californiensis) [ru], Withering abalone syndrome (Xenohaliotis californiensis) [en], Syndrome de l’atrophie du pied des ormeaux (Xenohaliotis californiensis) [fr], Sindrome de marchitamiento de las orejas de mar (Xenohaliotis californiensis) [es]

Хвороби жаб

XII. Хвороби земноводних [uk], Болезни амфибий [ru], Amphibians [en], Maladies des amphibiens [fr], Enfermedades de los anfibios [es]
 1. Віроз жаб [uk], Вирус лягушки [ru], Ranavirosis [en], Ranavirose [fr], Ranavirosis [es]
 2. Хітридіомікоз (Batrachochytrium dendrobatidis) [uk], Хитридиомикоз (Batrachochytrium dendrobatidis) [ru], Chytridiomycosis (Batrachochytrium dendrobatidis) [en], Chytridiomycose (Batrachochytrium dentrobatidis) [fr], Quitridiomicosis (Batrachochytrium dendrobatidis) [es]
 3. Хітридіомікоз (Batrachochytrium salmandrivorans) [uk], Хитридиомикоз (Batrachochytrium salmandrivorans) [ru], Chytridiomycosis (Batrachochytrium dendrobatidis) [en], Chytridiomycose (Batrachochytrium salmandrivorans) [fr], Quitridiomicosis (Batrachochytrium salmandrivorans) [es]

Хвороби раків

XIII. Хвороби ракоподібних [uk], Болезни ракообразных [ru], Crustacean diseases [en], Maladies des crustacés [fr], Enfermedades de crustáceos [es]
 1. Вірус райдужний 1 річкового рака [uk], Радужный вирус 1 десятиногих раков [ru], Decapod iridescent virus 1 [en], Virus iridescent des décapodes 1 [fr], Plaga del cangrejo de río [es]
 2. Гепатопанкреатит некротичний (Hepatobacter Penaei) [Некротичний гепатопанкреатит] [uk], Гепатопанкреатит некротический (Hepatobacter Penaei) [ru], Necrotising hepatopancreatitis (Hepatobacter Penaei) [en], Hépatopancréatite nécrosante (Hepatobacter Penaei) [fr], Hepatopancreatitis necrotizante (Hepatobacter Penaei) [es]
 3. Міонекроз інфекційний [Інфекційний міонекроз] [uk], Инфекционный мионекроз [ru], Infectious myonecrosis [en], Myonécrose infectieuse [fr], Mionecrosis infecciosa [es]
 4. Некроз гепато-панкреатичний гострий [Гепатопанкреоз гострий] [uk], Некроз гепато-панкреатический острый [Острый гепатопанкреонекроз] [ru], Acute hepatopancreatic necrosis disease [en], Nécrose hépatopancréatique aiguë [fr], Necrosis hepatopancreática aguda [es]
 5. Некроз підшкірний та кровотворний інфекційний [Підшкірний та кровотворний інфекційний некроз] [uk], Инфекционный подкожный и кроветворный некроз [ru], Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis [en], Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse [fr], Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa [es]
 6. Синдром білих плям [Білоплямиста хвороба] [uk], Синдром белых пятен [ru], White spot disease [en], Syndrome des taches blanches [fr], Enfermedad de las manchas blancas [es]
 7. Синдром Таури [uk], Синдром Тауры [ru], Taura syndrome [en], Syndrome de Taura [fr], Síndrome de Taura [es]
 8. Хвороба білого хвоста [Білохвоста хвороба] [uk], Болезнь белого хвоста [ru], White tail disease [en], Maladie des queues blanches [fr], Enfermedad de la cola blanca [es]
 9. Хвороба пожовклої голови [Жовтоголова хвороба] [uk], Болезнь желтой головы [ru], Yellow head disease [en], Maladie de la tête jaune [fr], Enfermedad de la cabeza amarilla [es]
 10. Чума раків [uk], Чума раков [ru], Crayfish plague [en], Peste de l’écrevisse [fr], Plaga del cangrejo de río [es]

 


Список несподіваних хвороб
 1. Віспа мавп [uk], Оспа обезьян [ru],

  Monkeypox [en],

  Monkeypox [fr],

  Monkeypox [es]

   Інші хвороби та інфекції
 2. Ентерцитозоон гепатопен [uk], Энтерцитозоон гепатопен [ru], Entercytozoon hepatopenaei [en], Entercytozoon hépatopenaei [fr], Entercytozoon hepatopenaei [es] Хвороби раків
 3. Набряк коропа вірусний [uk], Вирусный отек карпа [ru], Carp edema virus [en], Virus de l’œdème de la carpe [fr], Virus del edema de la carpa [es] Хвороби риб

 4. Хвороба Тілапії озерної вірусна (TiLV) [uk], Болезнь вирусная озёрных тилапий (TiLV) [ru], Tilapia lake virus (TiLV) disease [en], Maladie virale du tilapia lacustre (TiLV) [fr], Enfermedad de la tilapia del lago [es] Хвороби риб


Перелік 54 хвороб наземних диких тварин, що не увійшли до списку МЕБ

XIV. Хвороби та інфекції диких тварин (список 54 хвороб, що не увійшли до списку МЕБ)

Включає хвороби, що можуть мати серйозний вплив на здоров’я тварин і людей та здатні негативно вплинути на збереження дикої фауни але їх наявність в країні не матиме жодного впливу на міжнародну торгівлю тваринами та продуктами з них, а також кілька  несподіваних та додаткових важливих хвороб (також, не включених до списку МЕБ).

 1. Бабезіоз (нові чи незвичайні випадки) [uk], Бабезиоз (новые или необычные случаи) [ru], Babesiosis (new or unusual occurrences) [en], Babésiose (apparition nouvelle ou inhabituelle) [fr], Babesiosis (nueva o de aparición inusual) [es]
 2. Бейлісаскаридоз (B. procyonis) [uk], Байлисаскаридоз (B. procyonis) [ru], Baylisascariasis (B. procyonis) [en], Baylisascariose (B. procyonis) [fr], Baylisascariasis (B. procyonis) [es]
 3. Бореліоз [uk], Боррелиоз [ru], Borreliasis [en], Borréliose [fr], Borreliasis [es]
 4. Ботулізм [uk], Ботулизм [ru], Botulism [en], Botulisme [fr], Botulismo [es]
 5. Віспа (крім включених до списку МЕБ) [uk], Оспа (кроме включенных в список МЕБ) [ru], Pox viruses infection (other than those listed by the OIE) [en], Variole (autres que ceux listés par l’OIE) [fr], Viruela (diferentes de las pertenecientes a la lista de la OIE) [es]
 6. Герпесвіроз (зараження Алцелафіновим герпесвірусом-1 чи Герпесвірусом-2 овець) [uk], Герпесвироз (заражение Алцелафиновым вирусом герпеса-1 или вирусом герпеса овец-2) [ru], Herpesvirosis (infection with Alcelaphine herpesvirus 1 or Ovine herpesvirus) [en], Herpèsvirose (infection par l’herpèsvirus 1 d’Alcelaphine ou l’herpèsvirus ovin 2) [fr], Herpesvirosis (Infección por herpesvirus-1 alcelafino o herpesvirus-2 ovino) [es]
 7. Герпесвірус ендотеліотропний слонів (EEHV) [Ендотеліотропний герпесвірус слонів] [uk], Эндотелиотропный вирус герпеса слонов (EEHV) [ru], Elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) [en], Herpèsvirose endothéliotrope de l’éléphant (EEHV) [fr], Herpesvírus endoteliotrópico dos elefantes (EEHV) [es]
 8. Хвороба грибкова змій (Ophidiomyces ophiodiicola) [Грибкова хвороба змій] [uk], Змеиная грибковая болезнь (Ophidiomyces ophiodiicola) [ru], Snake fungal disease (Ophidiomyces ophiodiicola) [en], Maladie fongique des serpents (Ophidiomyces ophiodiicola) [fr], Micosis de la serpiente (Ophidiomyces ophiodiicola) [es]
 9. Грип коней [uk], Грипп лошадей [ru], Equine influenza [en], Influenza équine [fr], Influenza equina [es]
 10. Грип низькопатогенний птрахів (всі підтипи) [Низькопатогенний грип птрахів] [uk], Низкопатогенный птичий грипп (все подтипы) [ru], Low pathogenic avian influenza (all subtypes) [en], Influenza aviaire faiblement pathogène (tous sous-types) [fr], Influenza aviar de baja patogenicidad (todos los subtipos) [es]
 11. Ентероколіт ієрсиніозний [uk], Энтероколитический иерсиниоз [ru], Yersiniosis enterocolitica [en], Yersiniose enterocolitica​​​​​​​ [fr], Yersiniosis enterocolitica​​​​​​​ [es]
 12. Енцефаліт вірусний (Ніпах) (диких тварин) [Вірусний енцефаліт] [uk], Вирусный энцефалит Нипах (диких животных) [ru], Nipah virus infection (wild animals)​​​​​​​ [en], Infection à virus Nipah (animaux sauvages)​​​​​​​ [fr], Infección por Nipah virus (animales salvajes)​​​​​​​ [es]
 13. Енцефаліт кліщовий [Кліщовий енцефаліт] [uk], Клещевой энцефалит [ru], Tick borne encephalitis​​​​​​​ [en], Encéphalite à tiques​​​​​​​ [fr], Encefalitis transmitida por garrapatas​​​​​​​ [es]
 14. Енцефаломієліт овець (хвороба Лупінга) - дикі тварини [uk], Энцефаломиелит овец (болезнь Лупинга) - дикие животные [ru], Infection with flavivirus (causing louping ill) – wild animals [en], Encéphalomyélite ovine (Louping ill) – animaux sauvages [fr], Encefalomielitis ovina (Louping ill) animales salvajes [es]
 15. Енцефаломіокардит вірусний [Вірусний енцефаломіокардит ] [uk], Инфекция, вызванная вирусом энцефаломиокардита [ru], Encephalomyocarditis virus infection [en], Encéphalomyocardite virale [fr], Encefalomiocarditis viral [es]
 16. ​​​​​​​Зараження ієрсиніозом [uk], Иерсиниозное заражение [ru], Yersiniosis pestis​​​​​​​ [en], Yersiniose pestis​​​​​​​ [fr], Yersiniosis pestis​​​​​​​ [es]
 17. Збудник кахексії хронічної (CWD) [uk], Возбудитель хронической кахексии (CWD) [ru], Agent causing chronic wasting disease (CWD) [en], Agent responsable de la cachéxie chronique [fr], Agente causal de la caquexia crónica [es]
 18. Імунодефіцит вірусний (котячі, мавпи) [Вірусний імунодефіцит] [uk], Вирусный иммунодефицит (кошачьи, обезьяны) [ru], Immunodeficiency virus infection [en], Immunodéficience virale (féline, simienne) [fr], Inmunodeficiencia viral (felina, simia) [es]
 19. Короста (S. scabiei) [uk], Чесотка (S. scabiei) [ru], Scabies (S. scabiei)​​​​​​​ [en], Gale (S. scabiei)​​​​​​​ [fr], Sarna (S. scabiei)​​​​​​​ [es]
 20. Лейкоз котячих [uk], Лейкоз кошачьих [ru], Feline leukaemia [en], Leucémie féline [fr], Leucemia felina [es]
 21. Лептоспіроз (L. interogas) [uk], Лептоспироз (L. interogas) [ru], Leptospirosis (L. interogans) [en], Leptospirose (L. interogans) [fr], Leptospirosis (L. interogans) [es]
 22. Лихоманка жовта [Жовта лихоманка] [uk], Желтая лихорадка [ru], Yellow fever​​​​​​​ [en], Fièvre jaune​​​​​​​ [fr], Fiebre amarilla​​​​​​​ [es]
 23. Лістеріоз (L. monocytogenes) у диких тварин [uk], Листериоз (L. monocytogenes) у диких животных [ru], Listeriosis (L. monocytogenes) in wild animals [en], Listeriose (L. monocytogenes) chez les animaux sauvages [fr], Listeriosis (L. monocytogenes) – animales salvajes [es]
 24. Малярія [uk], Малярия [ru], Malaria [en], Paludisme [fr], Malaria [es]
 25. Мікотоксикоз [uk], Микотоксикоз [ru], Mycotoxicosis [en], Mycotoxicose [fr], Micotoxinas [es]
 26. Морбілівіроз (морських ссавців) [uk], Морбилливироз (морских млекопитающих) [ru], Morbillivirosis (marine mammals)​​​​​​​ [en], Morbillivirose (mammifères marins)​​​​​​​ [fr], Morbillivirosis (mamíferos marinos)​​​​​​​ [es]
 27. Морбілівіроз (псячих та котячих) [uk], Морбилливироз (псовых и кошачьих) [ru], Morbillivirosis (canids and felids)​​​​​​​ [en], Morbillivirose (canidés et félidés)​​​​​​​ [fr], Morbillivirosis (cánidos y felinos)​​​​​​​ [es]
 28. Морбілівіроз в інших таксономічних групах носіїв [uk], Морбилливироз у других таксономических групп носителей [ru], Morbillivirosis in other taxonomic groups of hosts​​​​​​​ [en], Morbillivirose dans d’autres groupes taxonomiques d’espèces hôtes​​​​​​​ [fr], Morbillivirosis en otros grupos taxonómicos de hospedadores​​​​​​​ [es]
 29. Морбілівіроз у приматів, які не є людиною [uk], Морбилливироз у нечеловеческих приматов [ru], Morbillivirosis in non-human primates​​​​​​​ [en], Morbillivirose chez les primates non humains​​​​​​​ [fr], Morbillivirosis en primates no humanos​​​​​​​ [es]
 30. Незвичайні випадки захворювання чи смертності (причина не встановлена) [uk], Необычные случаи заболеваемости или смертности (причина не установлена) [ru], Unusual morbidity or mortality event (cause undetermined)​​​​​​​ [en], Morbidité ou mortalité inhabituelle (cause indéterminée)​​​​​​​ [fr], Eventos de morbilidad o mortalidad inusual​​​​​​​ [es]
 31. Отруєння водоростями [uk], Отравление водорослями [ru], Algal toxicosis [en], Intoxication par les algues [fr], Intoxicación por algas [es]
 32. Отруєння хімічними речовинами [uk], Химическое отравление [ru], Chemical poisoning [en], Intoxication chimique [fr], Envenenamiento químico [es]
 33. Папіломатоз (у крокодилів) [uk], Папилломатоз (у крокодилов) [ru], Papillomatosis (in crocodiles)​​​​​​​ [en], Papillomatose (des crocodiles)​​​​​​​ [fr], Papillomatosis (en cocodrilos)​​​​​​​ [es]
 34. Параміксовірози (крім включених до списку МЕБ) [uk], Парамиксовыерозы (кроме включенных в список МЕБ) [ru], Paramyxovirosis (other than those listed by the OIE)​​​​​​​ [en], Paramyxoviroses aviaires (autres que celles listées par l’OIE)​​​​​​​ [fr], Paramyxovirosis aviar (otros no pertenecientes a la lista de la OIE)​​​​​​​ [es]
 35. Парвовіроз [uk], Парвовироз [ru], Parvovirosis [en], Parvovirose [fr], Parvovirosis [es]
 36. Пастерельоз [uk], Пастереллез [ru], Pasteurellosis [en], Pasteurellose [fr], Pasteurellosis [es]
 37. Псевдотуберкульоз ієрсиніозний [Ієрсиніозний псевдотуберкульоз] [uk], Псевдотуберкулез иерсиниозный [ru], Yersiniosis pseudotuberculosis​​​​​​​ [en], Yersiniose pseudotuberculosis​​​​​​​ [fr], Yersiniosis pseudotuberculosis​​​​​​​ [es]
 38. Псороптоз [uk], Псороптоз [ru], Psoroptic mange​​​​​​​ [en], Gale psoroptique​​​​​​​ [fr], Sarna psoróptica​​​​​​​ [es]
 39. Ранвіроз (диких тварин) [uk], Ранавироз (диких животных) [ru], Ranavirosis (wild animals)​​​​​​​ [en], Ranavirose (animaux sauvages)​​​​​​​ [fr], Ranavirosis (animales salvajes)​​​​​​​ [es]
 40. Сальмонельоз (S. enterica, всі серовари) [uk], Сальмонеллез (S. enterica, все серовары) [ru], Salmonellosis (S. enterica, all serovars)​​​​​​​ [en], Salmonellose (S. enterica, all serovars)​​​​​​​ [fr], Salmonelosis (S. enterica, all serovars)​​​​​​​ [es]
 41. Синдром носа білого у кажанів [Білоносий синдром кажанів] [uk], Синдром белого носа у летучих мышей [ru], White-nose syndrome in bats​​​​​​​ [en], Syndrome du nez blanc chez les chauves-souris​​​​​​​ [fr], Síndrome del hocico blanco en los murciélagos​​​​​​​ [es]​​​​​​​
 42. Синдром каліцівірусний зайця європейського [Каліцівірусний синдром європейського зайця] [uk], Калицивирусный синдром европейского зайца [ru], European brown hare syndrome virus [en], Calicivirus du syndrome du lièvre européen [fr], Calicivirus del síndrome de la liebre europea [es]
 43. Тейлеріоз (нові чи незвичайні випадки) [uk], Тейлериоз (новые или необычные явления) [ru], Theileriosis (new or unusual occurrences) [en], Theileriose (apparition nouvelle ou inhabituelle)​​​​​​​ [fr], Teileriosis (nueva o de aparición inusual)​​​​​​​ [es]
 44. Токсоплазмоз (у диких тварин) [uk], Токсоплазмоз (у диких животных) [ru], Toxoplasmosis (in wild animals)​​​​​​​ [en], Toxoplasmose (chez les oiseaux et les reptiles)​​​​​​​ [fr], Toxoplasmosis (animales salvajes)​​​​​​​ [es]
 45. Трихінельоз (T. nelsonei, zimbabwei і papouae) [uk], Трихинеллез (T. nelsonei, zimbabwei и papouae) [ru], Trichinellosis (T. nelsonei, zimbabwei and papouae) [en], Trichinellose (T. nelsonei, zimbabwei and papouae)​​​​​​​ [fr], Triquinelosis (T. nelsonei, zimbabwei and papouae)​​​​​​​ [es]
 46. Трихомоноз (у диких птахів і рептилій) [uk], Трихомоноз (у диких птиц и рептилий) [ru], Trichomonosis (in Wild birds and reptiles)​​​​​​​ [en], Trichomonose (chez les oiseaux et les reptiles)​​​​​​​ [fr], Tricomonosis (en aves y reptiles)​​​​​​​ [es]
 47. Фасціольоз (F. gigantica) [uk], Фасциолез (F. gigantica) [ru], Fasciolosis (F. gigantica) [en], Fasciolose (F. gigantica) [fr], Fasciolosis (F. gigantica) [es]
 48. Фасціольоз (F. magna) [uk], Фасциолез (F. magna) [ru], Fasciolosis (F. magna) [en], Fasciolose (F. magna) [fr], Fasciolosis (F. magna) [es]
 49. Фібропапіломатоз (у черепах морських) [uk], Фибропапилломатоз (у морских черепах) [ru], Fibropapillomatosis (in sea turtles) [en], Fibropapillomatose (des tortues de mer) [fr], Fibropapilomatosis (en tortugas marinas) [es]
 50. Філовіроз [uk], Филовироз [ru], Filovirosis [en], Filovirose [fr], Filovirosis [es]
 51. Хантавіроз [uk], Хантавироз [ru], Hantavirosis [en], Hantavirose [fr], Hantavirosis [es]
 52. Хвороба Ньюкаслська (диких птахів) [Хвороба Ньюкасла] [uk], Болезнь Ньюкасла (диких птиц) [ru], Newcastle disease (wild birds)​​​​​​​ [en], Maladie de Newcastle (oiseaux sauvages)​​​​​​​ [fr], Enfermedad de Newcastle (aves salvajes)​​​​​​​ [es]
 53. Хендравіроз (диких тварин) [uk], Хендравироз (HeV) [ru], Hendra Virus (HeV) Infection [en], Infection à virus Hendra (animaux sauvages) [fr], Infección por Hendra virus (animales salvajes) [es]
 54. Цирковіроз [uk], Цирковироз [ru], Circovirosis [en], Circovirose [fr], Circovirosis [es]

Викорінення хвороб
ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ КОНТРОЛЮ ТА/АБО ВИКОРІНЕННЯ ХВОРОВ ТВАРИН:

З міркувань, пов’язаних зі здоров’ям тварин і людей, боротьба з хворобами тварин є однією з головних цілей МЕБ. Організація також спрямована на захист засобів існування певних груп людей, зменшення бідності, підтримку економіки та захист міжнародної торгівлі.

Знищення Чуми великої рогатої худоби в 2011 році, першої хвороби тварин, знищеної на планеті, залишається прикладом для інших поточних стратегій, які реалізує МЕБ та його партнери.

Хвороби зі стратегією ліквідації:
 1. Хвороби спільні для кількох видів тваринСказ [uk], Бешенство [ru], Rabies [en], Rage [fr], Rabia [es]
 2. Хвороби ВРХТуберкульоз великої рогатої худоби [uk], Туберкулез крупного рогатого скота [ru], Bovine tuberculosis [en], Tuberculose bovine [fr], Tuberculosis bovina [es]
 3. Хвороби свинейЧума свиней африканська [Африканська чума свиней, АЧС] [uk], Африканская чума свиней [ru], African swine fever [en], Peste porcine africaine [fr], Peste porcina africana [es]
 4. Хвороби ДРХЧума дрібних жуйних тварин [uk], Чума мелких жвачных [ru], Peste des petits ruminants [en], Peste des petits ruminants [fr], Peste de los pequeños rumiantes [es]
 5. Хвороби спільні для кількох видів тваринЯщур [uk], Ящур [ru], Foot and mouth disease [en], Fièvre aphteuse [fr], Fiebre aftosa [es]