Кодекс здоров'я наземних тварин

Глава 2.2.

Глава 2.2. КРИТЕРІЇ, ЗАСТОСОВАНІ МЕБ ДЛЯ ОЦІНКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ
Стаття 2.2.1. Загальні положення

Для цілей цієї Глави термін «безпечність» застосовується лише в контексті здоров’я тварин та населення щодо хвороб списку МЕБ.

У багатьох Главах присвячених конкретним хворобам, друга стаття перераховує товари, якими можна торгувати з країни чи зони незалежно від її статусу щодо певної хвороби списку МЕБ. Критерії їх включення до переліку безпечних товарів ґрунтуються на відсутності патогену в товарі, що продається, або через його відсутність в тканинах, з яких отримано товар, чи внаслідок його інактивації в процесі трансформації або обробки, якій піддавався означений товар.

Оцінка безпечності товарів за критеріями, пов’язаними з їх переробленням чи обробкою, можлива лише за умови чіткого визначення процесу перетворення або обробки. Може не мати необхідності оцінка усього процесу трансформації чи обробки, якщо будуть досліджені критичні для інактивації патогену кроки.

За критеріями Статті 2.2.2., очікується, що трансформацію чи обробку буде здійснено (i) з використанням стандартних протоколів, включаючи етапи, що вважаються критичними для інактивації відповідного патогену, і (ii) дотриманням належної виробничої практики, і (iii) що інші етапи обробки, перетворення та подальшого поводження з продуктом тваринного походження не загрожує його безпеці.

Стаття 2.2.2. Критерії

Щоб продукт тваринного походження вважався безпечним товаром для міжнародної торгівлі, як описано в Посібнику користувача та у Статті 2.2.1., він має відповідати наступним критеріям:

 1. Мати переконливі докази того, що патоген не присутній в тканинах, з яких отримано продукт тваринного походження, у кількості, здатній спричинити інфекцію в людини чи тварини природним шляхом. Ці дослідження засновані на тому, що відома локалізація патогену в зараженій тварині, незалежно від того, чи були в неї клінічні ознаки хвороби.
  АБО

 2. У випадку, якщо патоген може бути присутнім чи міг забруднити тканини, з яких отримано продукт тваринного походження, і процеси трансформації чи стандартної обробки, що використовуються для виготовлення цього товару, інактивують патоген, навіть якщо вони спеціально на це не спрямовані тією мірою, в якій вони запобігають будь-якому можливому зараженню людей або тварин, одним із методів, а саме:

  1. фізичним (наприклад, температура, висушування, опромінення);
   ЧИ

  2. хімічним (наприклад, йод, рН, сіль, дим);
   АБО

  3. біологічним (наприклад, бродіння);
   ЧИ

  4. комбінацією від (а) до (c).


Nb: вперше прийнято у 2017 році; останнє оновлення, прийняте у 2018 році.