Кодекс здоров'я наземних тварин

Глава 1.1.

Глава 1.1.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ХВОРОБИ, ІНФЕКЦІЇ ТА ІНВАЗІЇ І НАДАННЯ ЕПІЗООТИЧНИХ ДАНИХ
Стаття 1.1.1.

Для цілей Наземного кодексу та відповідно Статей: 5, 9 і 10 Органічного статуту МЕБ усі країни-учасниці надають штаб-квартирою право безпосередньо спілкуватися з ветеринарними органами своєї країни чи територій.

Будь-яке повідомлення чи інформація, надіслана МЕБ до ветеринарного органу країни, вважається надісланою до країни, до якої належить ветеринарний орган, а будь-яке повідомлення чи інформація, надіслана ветеринарним органом країни до МЕБ, вважаються надісланими країною.

Стаття 1.1.2.
 1. Країни-учасниці зобов’язані надавати іншим країнам-учасницям за посередництва МЕБ інформацію, необхідну для недопущення поширення небезпечних хвороб тварин, їх патогенів, а також сприяти покращенню офіційного ветеринарного контролю цих хвороб у світі.
 2. Для цього країни-учасниці мають дотримуватись правил повідомлення, згідно зі Статтями 1.1.3. та 1.1.4.
 3. Для цілей цієї Глави під «подією» слід розуміти один чи групу епізоотично-пов'язаних спалахів конкретної хвороби списку МЕБ чи несподіваної хвороби, що є предметом повідомлення. Подію може спричинити один патоген або штам, включаючи в себе всі пов’язані спалахи, про які повідомлялось з моменту первинного повідомлення до остаточного звіту. В повідомленні про подію, мають бути описані види сприйнятливих тварин, кількість і географічне розташування уражених тварин та епізоотичних одиниць.
 4. Для того, щоб інформація, що передається до МЕБ, була чіткою та короткою, країни-учасниці мають, наскільки це можливо, дотримуватися формату звіту про хвороби списку МЕБ.
 5. Виявлення у тварини збудника хвороби списку МЕБ, передбачає повідомлення навіть за відсутності клінічних ознак хвороби. Враховуючи, що наукові знання про взаємозв'язок між хворобами та їх патогенами постійно розвиваються і те, що наявність патогену не завжди є свідченням наявності хвороби, нотифікуючи хвороби країни-учасниці мають демонструвати повагу духу і суті п. 1. цієї Статті.
 6. На додаток до повідомлень, надісланих у рамках застосування Статей 1.1.3. та 1.1.4., країни-учасниці мають надавати відомості про заходи, вжиті для запобігання поширенню хвороб. Відомості мають включати дані про біозахист та санітарні заходи, у тому числі обмеження, щодо переміщення тварин та обігу продуктів тваринного походження, біологічних продуктів та об’єктів, що внаслідок контамінації можуть стати причиною передачі хвороби. У разі трансмісивної хвороби також мають бути зазначені заходи, вжиті проти її переносників.
Стаття 1.1.3.

Ветеринарні органи під відповідальність Делегата надсилають до штаб-квартири Генеральної асамблеї МЕБ:

 1. повідомлення про будь-яку із наступних подій, впродовж 24 годин, на виконання вимог Глав Наземного кодексу, щодо окремих хвороб - безпосередньо або через Всесвітню інформаційну систему охорони здоров’я тварин (WAHIS), факсом чи електронною поштою:
  1. перший прояв однієї з хвороб списку МЕБ, в країні, зоні чи компартменті;
  2. повторення викоріненої хвороби списку МЕБ, в країні, зоні чи компартменті після остаточного звіту, яким проголошено завершення заходів;
  3. першу появу нового для країни, зони чи компартменту штаму збудника однієї з хвороб списку МЕБ, в країні, зоні чи компартменті;
  4. повторення викоріненого штаму збудника хвороби списку МЕБ, в країні, зоні чи компартменті після остаточного звіту, яким проголошено завершення заходів;
  5. раптову та неочікувану зміну в поширенні або зростанні захворюваності чи вірулентності, або захворюваності чи смертності, спричинену патогеном хвороби списку МЕБ, наявним в країні, зоні чи компартменті;
  6. виникнення однієї з хвороб списку МЕБ, у нетипового носія;
 2. щотижневі звіти, наступні за повідомленням надісланим згідно з положенням п. 1 цієї Статті, з додатковою інформацією про розвиток події, що стала предметом повідомлення. Ці звіти мають надсилатись до тих пір поки хвороба списку МЕБ не буде ліквідована або ситуація не стане достатньо стабільною, щоб шестимісячна звітність згідно із пунктом 3 задовольнила зобов’язання країни-учасниці МЕБ. По кожній події, про яку повідомляється, слід подати остаточний звіт;
 3. шестимісячні звіти про відсутність або наявність та розвиток хвороби списку МЕБ та інформацію, що має епізоотологічне значення для інших країн-учасниць;
 4. щорічні звіти щодо будь-якої іншої інформації, значущої для інших країн-учасниць.
Стаття 1.1.4.

Ветеринарні органи під відповідальність Делегата надсилають до штаб-квартири Генеральної асамблеї МЕБ:

 1. повідомлення через WAHIS або за допомогою факсимільного зв'язку чи електронної пошти про виявлення несподіваної хвороби в країні, зоні чи компартменті;
 2. періодичні звіти, наступні за повідомленням про несподівану хворобу:
  1. впродовж періоду, достатнього для підтвердження того, що:
   1. інфекцію чи інвазію ліквідовано; чи
   2. стан стабілізувався;

АБО

  1. до надходження переконливих наукових даних, що дозволяють обґрунтувати її відповідність умовам включення до хвороб списку МЕБ, як описано в Главі 1.2.;
Стаття 1.1.5.
 1. Попри те, що країни-учасниці зобов’язані повідомляти лише про хвороби списку МЕБ та нові несподівані хвороби, їм рекомендується надавати МЕБ іншу важливу інформацію про здоров’я тварин.
 2. Штаб-квартира надсилає ветеринарним органам електронною поштою чи через інтерфейс WAHIS усі отримані повідомлення, як передбачено в Статтях 1.1.2. - 1.1.4. та іншу відповідну інформацію.

NB: ВПЕРШЕ СХВАЛЕНА У 1968 РОЦІ.; ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ У 2021 РОЦІ.