Словник

Перекладний словник Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ

У цьому словнику визначені ключові слова та вирази, що використовуються у більше ніж одній Главі Наземного кодексу (Посібник користувача - п. 1 В). Визначення запозичені з інших словників не вважаються адекватними.
В дужках після назви визначення українською - представлено варіанти його написання російською, англійською, французькою та іспанською мовами з гіперпосиланням на оригінал. Визначення, відсутні в словнику іншою мовою позначені зірочкою (*). Як, наприклад - Прозорість (Transparence) існує лише у французькій версії словника.
Визначення, що складаються з двох чи кількох слів, в українському їх перекладі позначаються спочатку іменником (хто? що? - тобто, назва об'єкта, суб'єкта, явища чи події), тоді прикметником та доповненнями, що характеризують чи уточнюють особливості цього найменування (який? чий? для чого?). За аналогією - світ просторий, мир тривалий, а не навпаки, як прийнято в розмовній мові.
Застереження: Опис визначень: Поголів’я і Стадо у словнику є тотожними, а в іспаномовній його версії, крім визначення стада як (Manada) запроваджено два доповнення: PIARA та PARVADA — (розуміти як стадо).

 

Для цілей Наземного кодексу:


Аналіз ризиків (Анализ риска ru, Risk analysis en, Analyse des risques fr, Análisis del riesgo es)
означає процес, що складається з ідентифікації небезпеки, оцінки ризику, управління ризиком та інформування про ризик.


Бійня (Бойня ru, Slaughterhouse/Abattoir en, Abattoir fr, Matadero es)
означає підприємство, з обладнанням для забою або вимушеного забою тварин, що використовуються для виробництва харчових продуктів тваринного походження, що має дозвіл ветеринарної служби чи іншого компетентного органу.


Біозахист (Биобезопасность ru, Biosecurity en, Sécurité biologique fr, Bioseguridad es)
означає комплекс управлінських та фізичних санітарних заходів, спрямованих на зниження ризику занесення, фіксації та поширення хвороб тварин, інфекцій чи інвазій до, з, та в межах популяції тварин.


Борошно м'ясо-кісткове (Мясокостная мука ru, Meat-and-bone meal en, Farines de viande et d'os fr, Harinas de carne y huesos es)
означає тверді білкові продукти, отримані внаслідок теплової обробки тканин тварин, і всі проміжні білкові продукти, відмінні від пептидів з молекулярною масою менше ніж 10 000 Дальтон і амінокислот.


Вакцинація (Вакцинация ru, Vaccination en, Vaccination fr, Vacunación es)
означає введення вакцини згідно з інструкціями виробника чи за стандартами посібника наземних тварин, за наявності, з метою формування імунітету у тварини або групи тварин проти одного або кількох патогенів.


Ветеринар (Ветеринар ru, Veterinarian en, Vétérinaire fr, Veterinario es)
означає особу, яка має належну освіту, зареєстрована або ліцензована відповідним ветеринарним органом країни для провадження ветеринарної практики чи науки у цій країні.


Ветеринар офіційний (Официальный ветеринар ru, Official veterinarian en, Vétérinaire officiel fr, Veterinario oficial es)
означає ветеринара, уповноваженого ветеринарним органом країни на виконання певних призначених службових завдань, пов'язаних зі здоров'ям тварин чи охороною здоров'я, інспектуванням і сертифікацією товарів згідно з положеннями Глав 5.1. і 5.2..


Випадок (Случай ru, Case en, Cas fr, Caso es)
означає інфіковану/інвазовану патогеном тварину, з наявністю чи відсутністю клінічних ознак прояву хвороби.


Відповідальна поведінка власника собаки (Ответственное поведение владельцев собак ru, Responsible dog ownership en, Comportement responsable des propriétaires de chiens fr, Propiedad responsable de un perro es)
означає ситуацію, коли власник бере на себе відповідальність виконувати вимоги чинного законодавства стосовно задоволення поведінкових, екологічних і фізичних потреб собаки й запобігати таким ризикам від своєї собаки (агресії, передачі хвороб чи укусів), від яких можуть постраждати інші тварини чи навколишнє середовище.


Вулик (Улей ru, Beehive en, Ruche fr, Colmena es)
означає конструкцію, призначену для утримання сімей медоносних бджіл, в тому числі безрамкові вулики, вулики із закріпленими рамками, а також інші конструкції зі знімними рамками (в т.ч. вулики з молодими бджолосім'ями), виключаючи упаковку і тару, використовувану для транспортування бджіл чи їх ізоляції.


Господарство (Хозяйство ru, Establishment en, Exploitation fr, Explotación es)
означає приміщення або місця, де утримуються тварини.


Дезінвазія (Дезинфестация ru, Disinfestation en, Désinfestation fr, Desinfestación es)
означає застосування процедур, спрямованих на усунення інвазії.


Дезінфекція (Дезинфекция ru, Disinfection en, Désinfection fr, Desinfección es)
означає процедуру зі знищення збудників інфекційних та інвазійних хвороб тварин, в тому числі й зоонозів, що проводиться після очищення місця утримання; їй піддають приміщення, транспортні засоби та предмети, які безпосередньо чи опосередковано могли бути контаміновані.


Добробут тварин (Благополучие животных ru, Animal welfare en, Bien-être animal fr, Bienestar animal es)
означає фізичний і психічний стан тварин пов'язаний з умовами, їх проживання і загибелі.


Доглядач тварин (Работник, обращающийся с животными ru, Animal handler en, Préposé aux animaux fr, Operario cuidador de animales es)
означає людину, яка володіє знаннями про поведінку і потреби тварин, рівень професійних навичок і досвід якої, дозволяє задовольняти потреби тварин, гарантуючи тим самим ефективність їх догляду і підтримання добробут тварин. Професійна компетентність доглядача тварин може бути досягнута шляхом професійного навчання чи завдяки практичному досвіду.


Евтаназія (Эвтаназия ru, Euthanasia en, Euthanasie fr, Eutanasia es)
означає акт викликання смерті одним із методів, що спричиняє швидку і незворотну втрату свідомості, із заподіянням мінімального болю і страждання тварині.


Забій (Убой ru, Slaughter en, Abattage fr, Sacrificio es)
означає будь-який спосіб досягнення смерті тварини зі знекровленням.


Забій вимушений (Вынужденный убой ru, Stamping-out policy en, Abattage sanitaire fr, Sacrificio sanitario es)
означає комплекс санітарних заходів, спрямованих на усунення спалаху хвороби, що здійснюється під керівництвом ветеринарного органу, шляхом:

  1. забою хворих та підозрілих у захворюванні тварин в стаді, а в разі необхідності, і тварин інших стад, які опинилися під загрозою прямого чи опосередкованого зараження внаслідок контакту між інфікованими/інвазованими тваринами чи з патогеном; умертвіння контамінованих тварин має здійснюватися згідно з положеннями Глави 7.6.;
  2. утилізації туш і, за потреби, тваринницької продукції шляхом перероблення, спалення, поховання чи в інший спосіб, зазначений в положеннях Глави 4.13.;
  3. очищення і дезінфекції приміщень згідно з процедурами, визначеними в Главі 4.14..

Завантаження/розвантаження (Погрузка/выгрузка ru, Loading/unloading en, Chargement/déchargement fr, Carga/descarga es)
означає процедури завантаження тварин зі скотобази в транспортний засіб, судно чи контейнер при переміщенні та розвантаження тварин із транспортного засобу, судна чи контейнера.


Законодавство ветеринарне (Ветеринарное законодательство ru, Veterinary legislation en, Législation vétérinaire fr, Legislación veterinaria es)
означає закони, нормативно-правові акти та інші правові інструменти, що стосуються ветеринарної галузі.


Засіб для транспортування/судно (Транспортное средство/судно ru, Vehicle/vessel en, Véhicule/navire fr, Vehículo/buque es)
означає будь-який транспортний засіб (потяг, вантажний автомобіль, літак чи корабель), що використовується для перевезення тварин.


Засіб лікарський ветеринарний (Ветеринарно-медицинский продукт (ветеринарный медикамент) ru, Veterinary medicinal product en, Produit médico-vétérinaire fr, Producto médico veterinario es)
означає будь-який продукт із затвердженими вимогами, щодо профілактичного, лікувального чи діагностичного ефекту, або для зміни певних фізіологічних функцій при введенні або застосуванні до тварини.


Засіб протимікробний (Противомикробный агент ru, Antimicrobial agent en, Agent antimicrobien fr, Agente antimicrobiano es)
означає природну, напівсинтетичну чи синтетичну речовину, що при заданих in vivo концентраціях проявляє протимікробну активність (знищує або пригнічує розвиток мікроорганізмів). Антигельмінтики та речовини, що класифіковані як засоби для дезінфекції або антисептики, виключені із цього визначення.


Заходи санітарні (Ветеринарно-санитарная мера ru, Sanitary measure en, Mesure sanitaire fr, Medida sanitaria es)
означає санітарні заходи, аналогічні описаним в різних розділах Наземного кодексу, призначені для захисту життя і здоров'я людей і тварин від ризиків занесення, фіксації і поширення небезпеки, на території Країни-Учасниці МЕБ.


Знерухомлення (Иммобилизация ru, Restraint en, Immobilisation fr, Sujeción es)
означає будь-який спосіб обмеження руху тварини.


Зона (Зона ru, Zone en, Zone fr, Zona es)
означає частину території країни, визначену ветеринарним органом, на якій перебуває популяція чи субпопуляція тварин, та наділена особливим зоосанітарним статусом у відношенні інфекцій чи інвазій з метою міжнародної торгівлі чи профілактики й контролю хвороб.


Зона вільна [Зона добробуту] (Благополучная зона ru, Free zone en, Zone indemne fr, Zona libre es)
означає зону, в якій доведено відсутність будь-якої специфічної інфекції чи інвазії в популяції тварин відповідно до вимог Наземного кодексу.


Зона захисту (Защитная зона ru, Protection zone en, Zone de protection fr, Zona de protección es)
означає зону, в межах якої запроваджено особливий режим біологічної безпеки й санітарні заходи з метою попередження заносу будь-якого патогену до вільної країни або зони із сусідньої країни або зони з іншим зоосанітарним статусом.


Зона інфікована (Заражённая зона ru, Infected zone en, Zone infectée fr, Zona infectada es)
означає зону, в якій підтверджено наявність інфекції чи інвазії, або зону, що визнана такою у відповідних розділах Наземного кодексу.


Зона стримування (Изолированная зона ru, Containment zone en, Zone de confinement fr, Zona de contención es)
означає інфіковану зону, визначену в межах раніше вільної країни або зони, яка включає всі підозрілі та підтверджені епізоотично-пов'язані випадки, і в якій діють заходи контролю переміщень, особливий режим біологічної безпеки й санітарні заходи з метою запобігання поширенню і ліквідації інфекції чи інвазії.


Ідентифікація тварин (Идентификация животных ru, Animal identification en, Identification des animaux fr, Identificación de los animales es)
означає поєднання ідентифікації тварин із реєстрацією тварин індивідуально — за допомогою індивідуальної ідентифікації, з унікальним ідентифікатором на кожну тварину чи групу — в епізоотичній одиниці, чи групі тварин, за допомогою єдиного унікального ідентифікатора групи.


Інвазія (Инфестация ru, Infestation en, Infestation fr, Infestación es)
означає зовнішнє вторгнення та/або колонізацію тварин чи їх навколишнього простору членистоногими, здатними викликати клінічні ознаки хвороби чи бути потенційними переносниками патогенів.


Інгредієнт кормовий (Кормовой ингредиент ru, Feed ingredient en, Ingrédient d’aliment pour animaux fr, Ingrediente de pienso es)
означає компонент, частину або складову будь-якої комбінації або суміші, що входить до складу корму для тварин, незалежно від того, чи має він харчову цінність у раціоні тварин, включаючи кормові добавки. Це також можуть бути органічні або неорганічні речовини рослинного (включаючи водні рослини) чи тваринного походження, водні, наземні, органічні або неорганічні речовини іншої природи.


Інфекція [Зараження] (Инфекция ru, Infection en, Infection fr, Infección es)
означає проникнення і розвиток або розмноження патогену в організмі людини або тварини.


Інформування про ризик (Информирование о риске ru, Risk communication en, Communication relative au risque fr, Información sobre el riesgo es)
означає процес взаємного обміну інформацією та думками в ході процедури аналізу ризику, предметом якого є сам ризик, його фактори і висновки про ризик. Інформування здійснюють фахівці, яким доручена оцінка ризику, управління ризиком та інформування про ризик населення і галузевих операторів.


Кодекс наземний (Наземный кодекс ru, Terrestrial code en, Code terrestre fr, Código terrestre es)
означає Кодекс здоров'я наземних тварин МЕБ.


Компартмент [підрозділ] (Компартмент ru, Compartment en, Compartiment fr, Compartimento es)
означає субпопуляцію тварин одного чи кількох господарств, ізольовану від інших сприйнятливих тварин популяції завдяки єдиній системі управління біологічною безпекою, що має особливий зоосанітарний статус у відношенні однієї чи кількох інфекцій, чи інвазій, щодо яких вживаються заходи нагляду, біологічної безпеки та контролю з метою міжнародної торгівлі чи профілактики й контролю хвороби в країні чи зоні.


Компартмент вільний (Благополучный компартмент ru, Free compartment en, Compartiment indemne fr, Compartimento libre es)
означає компартмент, в якому відсутність патогену, що викликає певну хворобу у тварин, було доведено на основі вимог, визначених в Наземному кодексі для визнання зоосанітарного статусу компартменту вільного від даної хвороби.


Контейнер (Контейнер ru, Container en, Conteneur fr, Contenedor es)
означає немоторизовану місткість чи іншу жорстку конструкцію, призначену для утримання тварин під час перевезення, для якої використовується один чи більше транспортних засобів.


Контроль ветеринарний офіційний (Официальный ветеринарный контроль ru, Official veterinary control en, Contrôle vétérinaire officiel fr, Control veterinario oficial es)
означає процедуру отримання ветеринарною службою інформації про місце знаходження тварин, їх приналежність (власника або доглядача тварин), що дозволяє їй застосовувати, в разі необхідності, відповідні санітарні заходи з охорони здоров'я тварин. Це не виключає інших сфер відповідальності ветеринарної служби, серед яких, наприклад, безпека харчових продуктів.


Корм (Корма ru, Feed en, Aliment pour animaux fr, Pienso es)
означає будь-який простий або складний матеріал, (одно- або багаторазовий), оброблений, напівфабрикат або сировину, що використовується безпосередньо у годівлі наземних тварин, окрім бджіл.


Країна-експортер (Экспортирующая страна ru, Exporting country en, Pays exportateur fr, País exportador es)
означає країну, з якої товари відправляються в іншу країну.


Країна-імпортер (Импортирующая страна ru, Importing country en, Pays importateur fr, País importador es)
означає країну, що є кінцевим пунктом призначення товарів.


Країна-транзитер (Транзитная страна ru, Transit country en, Pays de transit fr, País de tránsito es)
означає країну, через яку переміщають товари, призначені для країн-імпортерів, або в яких, лише на пунктах перетину кордону, відбувається тимчасова зупинка транспортних засобів.


Лабораторія (Лаборатория ru, Laboratory en, Laboratoire fr, Laboratorio es)
означає належним чином обладнану установу, укомплектовану технічно компетентним персоналом, який під контролем фахівців з ветеринарної діагностики відповідає за вірогідність результатів. Лабораторії, що здійснюють діагностику з метою міжнародної торгівлі, сертифікує і контролює ветеринарний орган.


Ліквідація (Ликвидация ru, Eradication en, Éradication fr, Erradicación es)
означає знищення і відсутність патогену в країні або зоні.


Матеріал патологічний (Патологический материал ru, Pathological material en, Matériel pathologique fr, Material patológico es)
означає зразки, відібрані від живих або мертвих тварин, що містять або можуть містити патогени (інфекційні та/чи інвазійні агенти), що надсилаються до лабораторії.


Місце завантаження (Место погрузки ru, Place of shipment en, Lieu de chargement fr, Lugar de carga es)
означає місце, де товари завантажуються в транспортний засіб або передаються в транспортне агентство, що транспортує їх до іншої країни.


Молоко (Молоко ru, Milk en, Lait fr, Leche es)
означає нормальний секрет молочних залоз дійних тварин, отриманий від однієї чи кількох процедур доїння без включень, чи вилучень з нього.


Моніторинг (Мониторинг ru, Monitoring en, Suivi fr, Seguimiento es)
означає періодичну оцінку показників постійних спостережень та вимірювань змін у навколишньому середовищі чи стані здоров'я тварин.


М'ясо (Мясо ru, Meat en, Viandes fr, Carnes es)
означає будь-яку їстівну частину туші тварини.


М'ясо сире (Сырое мясо ru, Fresh meat en, Viandes fraîches fr, Carnes frescas es)
означає м'ясо, що не піддавалося жодній обробці, здатній незворотно змінити його органолептичні та фізико-хімічні показники. Це поняття включає м'ясо — механічної обвалки, рубане (фарш), охолоджене чи заморожене.


Нагляд [Спостереження] (Надзор ru, Surveillance en, Surveillance fr, Vigilancia es)
означає систематичний збір, структурування та порівняння даних, пов'язаних зі здоров'ям тварин та оперативне поширення інформації з метою вжиття належних санітарних заходів.


Нагляд спеціальний (Специальный надзор ru, Specific surveillance en, Surveillance ciblée fr, Vigilancia específica es)
означає цільове спостереження (спеціальний нагляд), спрямоване на конкретну хворобу, інфекцію, інвазію чи інтоксикацію.


Небезпека (Опасность ru, Hazard en, Danger fr, Peligro es)
означає будь-який біологічний, хімічний чи фізичний агент, наявний у тварини чи продукті тваринного походження, а також стан тварини або продукту тваринного походження, здатний несприятливо вплинути на здоров'я.


Об’єм простору виділеного тварині (Выделенное пространство ru, Space allowance en, Espace alloué fr, Espacio disponible es)
означає показник площі підлоги та висоти, у розрахунку на одну тварину або масу тіла тварин.


Оглушення (Оглушение ru, Stunning en, Étourdissement fr, Aturdimiento es)
означає будь-який механічний, електричний, хімічний чи інший вплив на тварину, що викликає негайну втрату свідомості; при застосуванні оглушення перед забоєм втрата свідомості має тривати аж до смерті тварини внаслідок власне забою; за відсутності процедури забою, оглушення має дозволяти тварині відновити свідомість.


Одиниця (Единица ru, Unit en, Unité fr, Unidad es)
означає якийсь елемент, що визначається в індивідуальному порядку і використовується для опису, наприклад, якоїсь популяції тварин чи елементів, що враховуються при відборі зразків; прикладами одиниць є окремі тварини, стада, зграї чи пасіки.


Одиниця епізоотична (Эпизоотическая единица ru, Epidemiological unit en, Unité épidémiologique fr, Unidad epidemiológica es)
означає групу тварин із певним епізоотичним зв'язком, які приблизно з рівною ймовірністю можуть піддатись впливу патогену, оскільки поділяють спільне середовище перебуваючи в одному місці (наприклад, тварини в одному приміщенні чи на спільному пасовищі), або перебувають в одній системі управління. Поряд зі стадом чи поголів’ям епізоотичну одиницю може складати група тварин, що належать громаді одного села, або ж тварини, для догляду за якими використовується спільне обладнання чи інвентар. Епізоотичний зв'язок може також відрізнятись залежно від хвороби чи навіть штамів одного і того ж патогену.


Орган ветеринарний (Ветеринарный орган ru, Veterinary authority en, Autorité vétérinaire fr, Autoridad veterinaria es)
означає урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, в тому числі ветеринарів, параветеринарних та інших фахівців, які несуть відповідальність та компетентні у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та добробут тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Наземним кодексом на території країни.


Орган ветеринарний статутний (Лицензирующий ветеринарный орган ru, Veterinary statutory body en, Organisme statutaire vétérinaire fr, Organismo veterinario estatutario es)
означає незалежний регуляторний орган контролю ветеринарів і параветеринарних фахівців.


Орган компетентний (Компетентный орган ru, Competent authority en, Autorité compétente fr, Autoridad competente es)
означає ветеринарний орган чи інший урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, що несе відповідальність та компетентний у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та добробуту тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Наземним кодексом на території країни.


Оцінка ризику (Оценка риска ru, Risk assessment en, Appréciation du risque fr, Evaluación del riesgo es)
означає оцінку ймовірності, а також біологічних та економічних наслідків проникнення, занесення, закріплення, поширення чи розповсюдження небезпеки.


Оцінка ризику кількісна (Количественное определение риска ru, Quantitative risk assessment en, Appréciation quantitative du risque fr, Evaluación cuantitativa del riesgo es)
означає оцінку ризику, результати якої виражені цифровими показниками.


Оцінка ризику якісна (Качественное определение риска ru, Qualitative risk assessment en, Appréciation qualitative du risque fr, Evaluación cualitativa del riesgo es)
означає оцінку ризику, де результати розрахунку ймовірності епізоотичної події або величини наслідків виражаються в термінах якості, таких як: «високий», «середній», «низький» чи «незначний».


Параветеринар [Параветеринарний фахівець] (Параветеринар (параветеринарный специалист) ru, Veterinary paraprofessional en, Para-professionnel vétérinaire fr, Paraprofesional de veterinaria es)
означає фахівця, який згідно з положеннями Наземного кодексу отримав дозвіл статутного ветеринарного органу на виконання певних визначених завдань (залежно від категорії параветеринарного фахівця), на певній території, під керівництвом і відповідальністю ветеринара. Діяльність, делегована різним категоріям параветеринарних фахівців, що визначається статутним ветеринарним органом країни, залежно від їх кваліфікації та професійної підготовки, з урахуванням потреб країни.


Пасіка (Пасека ru, Apiary en, Rucher fr, Colmenar es)
означає один чи кілька вуликів, спосіб утримання яких дозволяє розглядати їх, як одну епізоотичну одиницю.


Переносник (Переносчик ru, Vector en, Vecteur fr, Vector es)
означає «комаху» чи будь-якого іншого живого носія, що переносить патогени (збудники інфекцій чи інвазій) від зараженої до сприйнятливої особини, в корми для тварин чи навколишнє середовище. Необов'язковим є проходження патогеном циклу розвитку в організмі переносника.


Період заразності (Период заразности ru, Infective period en, Période d'infectiosité fr, Período de infecciosidad es)
означає максимальний термін, впродовж якого заражена/уражена тварина може бути джерелом інфекції/інвазії.


Період інкубаційний (Инкубационный период ru, Incubation period en, Période d'incubation fr, Período de incubación es)
означає максимальний період, між проникненням патогену в організм тварини та проявом перших клінічних ознак захворювання.


Період перед поїздкою (Период, предшествующий рейсу ru, Pre-journey period en, Période antérieure au voyage fr, Período anterior al viaje es)
означає період, впродовж якого тварин ідентифікують, а часто і групують в партії, перед завантаженням.


План біологічної безпеки (План биологической безопасности ru, Biosecurity plan en, Plan de sécurité biologique fr, Plan de bioseguridad es)
означає план, в якому визначено потенційно можливі шляхи занесення і поширення чи розповсюдження хвороби в зоні або компартменті, включає перелік та опис, передбачених та затверджених санітарних заходів, призначених для зменшення ризику захворювання, де це можливо, згідно з рекомендаціями Наземного кодексу.


Повідомлення [Нотифікація] (Нотификация ru, Notification en, Notification fr, Notificación es)
означає процедуру, за якою:

  1. ветеринарний орган інформує (офіційно повідомляє) штаб-квартиру МЕБ,
  2. Штаб-квартира МЕБ інформує ветеринарний орган, про виникнення інфекційної чи інвазійної хвороби, згідно з положеннями Глави 1.1..

Поголів’я (Поголовье ru, Flock en, Cheptel fr, Rebaño es)
означає групу тварин одного виду, вирощених разом під контролем людини, або сукупність стадних диких тварин, зі стадним інстинктом. Поголів’ям зазвичай визнається епізоотичною одиницею.


Популяція (Животная популяция ru, Population en, Population fr, Población es)
означає групу одиниць, що мають спільну характерну особливість.


Посібник наземних тварин (Наземное руководство ru, Terrestrial manual en, Manuel terrestre fr, Manual terrestre es)
означає посібник МЕБ з лабораторної діагностики та вакцинопрофілактики для наземних тварин.


Пост прикордонний (Пограничный пункт ru, Border post en, Poste frontalier fr, Puesto fronterizo es)
означає будь-який обладнаний аеропорт, порт, залізнична станція чи автомобільний контрольно-пропускний пункт відкритий для міжнародної торгівлі товарами, де можна проводити ветеринарну інспекцію імпорту.


Поширеність [Інцидентність] (Распространённость ru, Incidence en, Incidence fr, Incidencia es)
означає кількість нових випадків чи спалахів хвороби, виявлених у популяції тварин, які перебувають під загрозою, у визначеній географічній зоні впродовж певного інтервалу часу.


Практика виробництва якісна (Надлежащие производственные практики (эталонные производственные практики) ru, Good manufacturing practice en, Bonnes pratiques de fabrication fr, Buena práctica de fabricación es)
означає будь-яку практику виробництва та випробування, визнану компетентним органом, щоб гарантувати якість продукту.


Превалентність (Превалентность ru, Prevalence en, Prévalence fr, Prevalencia es)
означає загальну кількість випадків чи спалахів хвороб у популяції тварин, що перебувають під загрозою, в даній географічній зоні та в певний час.


Програма офіційного контролю (Официальная программа контроля ru, Official control programme en, Programme officiel de contrôle fr, Programa oficial de control es)
означає програму, яку схвалив, керує чи контролює виконання ветеринарний орган Країни-учасниці МЕБ, з метою контролю переносників, патогенів чи хвороб шляхом застосування конкретних санітарних заходів по всій країні або у межах зони чи компартменту цієї Країни-учасниці МЕБ.


Продукт молочний (Молочный продукт ru, Milk product en, Produit laitier fr, Productos lácteos es)
означає продукт, отриманий в результаті будь-якого перероблення молока.


Продукт м'ясний (Мясные продукты ru, Meat products en, Produits à base de viande fr, Productos cárnicos es)
означає м'ясо, яке було піддано обробці, що необоротно змінює його органолептичні та фізико-хімічні характеристики.


Прозорість (* ru, * en, Transparence fr, * es)
означає наявність процедури детального документування всіх даних, інформації, припущень, методів, результатів, обговорень і висновків, що використовуються для аналізу ризиків. Висновки мають бути об'єктивними, логічними і важливими, а документ має містити всі необхідні посилання.


Простежуваність тварин (Прослеживание животных ru, Animal traceability en, Traçabilité animale fr, Trazabilidad de los animales es)
означає здатність простежити за твариною чи групою тварин на всіх стадіях життя цієї тварини чи групи тварин.


Птахи домашні (Домашняя птица ru, Poultry en, Volailles fr, Aves de corral es)
означає всіх домашніх птахів, включаючи домашніх дворових птахів (вільний вигул), що використовуються для виробництва товарного м'яса, яєць та/чи інших товарних продуктів, поповнення запасів дичини чи для відтворення птахів усіх цих категорій, а також бійцівських півнів, незалежно від мети їх остаточного призначення.
Домашніми не вважають птахів, що утримуються в неволі з інших причин, аніж ті, що означені у попередньому абзаці (наприклад, птахи, вирощені для виставок, перегонів, змагань та інших публічних демонстрацій; а також і птахи з цих категорій, що використовуються для відтворення чи продажу; птахи компаньйони тощо).


Пташенята добові (Суточные птенцы ru, Day-old birds en, Oiseaux d'un jour fr, Aves de un día es)
означає птахів у віці не більше 72 годин після вилуплення.


Пункт відбору (Пункт отбора ru, Collection centre en, Centre de collecte fr, Centro de recolección es)
означає об'єкт (установу), сертифіковану ветеринарним органом, на відбір ооцитів або ембріонів, виключно від тварин-донорів, що відповідають вимогам Наземного кодексу.


Пункт відпочинку (Пункт остановки ru, Resting point en, Point d'arrêt fr, Lugar de descanso es)
означає місце, призначене для тимчасової зупинки рейсу, з метою відпочинку, годівлі та напування тварин; тварини можуть або залишатися в транспортному засобі, судні чи контейнері або бути вивантажені для відпочинку, годівлі та напування.


Реєстрація (Регистрация ru, Registration en, Enregistrement fr, Registro es)
означає процедуру збору, запису, надійного зберігання та надання, у відповідних випадках, доступу ветеринарним фахівцям компетентного органу і використання ними будь-яких відомостей про тварин (даних про ідентифікацію, стан здоров'я, переміщення, сертифікацію) та епізоотичний зоосанітарний статус фермерських господарств і територій.


Рейс (Рейс ru, Journey en, Voyage fr, Viaje es)
означає перевезення тварин, починаючи з моменту першого завантаження тварини на транспортний засіб, судно чи в контейнер і закінчуючи, вивантаженням із нього останньої тварини та охоплює періоди зупинок і відпочинку тварин. По завершенні одного рейсу тварини, що транспортувались не відправляються в наступний рейс, поки не пройде достатній проміжок часу, для їх відпочинку і відновлення сил, із забезпеченням якісної годівлі та водопою.


Ризик (Риск ru, Risk en, Risque fr, Riesgo es)
означає ймовірність виникнення та потенційну величину наслідків несприятливого впливу здоров'ю людини чи тварин, з точки зору біологічних і економічних показників.


Ринок (Рынок ru, Market en, Marché fr, Mercado es)
означає місце, де зосереджують тварин призначених для обміну чи продажу.


Сертифікат ветеринарний міжнародний (Международный ветеринарный сертификат ru, International veterinary certificate en, Certificat vétérinaire international fr, Certificado veterinario internacional es)
означає сертифікат, виданий згідно з положеннями Глави 5.2., з описом відповідності експортного товару вимогам по здоров'ю тварин і здоров'ю людей.


Сертифікований (Дозволений) (Сертифицированный (разрешённый) ru, Approved en, Agréé fr, Autorizado es)
означає офіційно затверджений, акредитований чи зареєстрований ветеринарним органом ветеринарний лікарський засіб.


Сировина кишкова (Кишечное сырьё ru, Casings en, Boyaux fr, Tripas es)
означає кишки й сечові міхури, що після очищення були оброблені шляхом вискоблювання, знежирення і промивання та піддані процесу соління.


Система ідентифікації тварин (Система идентификации животных ru, Animal identification system en, Système d'identification des animaux fr, Sistema de identificación de los animales es)
означає ряд компонентів, таких як дані по ідентифікації тварин, господарств, власників чи доглядачів тварин, переміщення тварин та інші інтегровані та чітко гармонізовані з ідентифікацією тварин записи.


Система раннього попередження (Система раннего оповещения о тревоге ru, Early warning system en, Système d’alerte précoce fr, Sistema de alerta precoz es)
означає систему для своєчасного виявлення, звітності та повідомлення про виникнення хвороби, вторгнення чи появу інфекції, чи інвазії в країну, зону чи компартмент.


Скотобаза (Скотоприёмник ru, Lairage en, Locaux de stabulation fr, Estabulación es)
означає огороджений майданчик, загін чи іншу зону очікування, призначену для тимчасового розміщення тварин та догляду за ними (годівлі, напування, відпочинку тощо) перед їх переміщенням або ж використанням для інших потреб, а також і перед забоєм.


Служба ветеринарна (Ветеринарная служба ru, Veterinary services en, Services vétérinaires fr, Servicios veterinarios es)
означає державну або приватну організацію, що забезпечує реалізацію санітарних заходів щодо збереження здоров'я і добробуту тварин, а також інші стандарти та рекомендації, що містяться в Кодексах МЕБ — Наземному кодексі та Водному кодексі на території країни. Ветеринарні служби перебувають під прямим керівництвом та контролем ветеринарного органу. Приватні ветеринарні організації, ветеринари, параветеринарні фахівці та фахівці з охорони водних тварин, зазвичай, акредитовані ветеринарним органом або уповноваженим нею на виконання делегованих їм державною ветеринарною службою завдань.


Смерть (Смерть ru, Death en, Mort fr, Muerte es)
означає незворотну втрату активності головного мозку, що проявляється втратою рефлексів стовбурової частини мозку.


Собака безпритульна (Животное безнадзорное ru, Stray dog en, Chien errant fr, Perro vagabundo es)
означає будь-яку собаку власника чи безпритульну собаку, що не перебуває під безпосереднім контролем чи наглядом людини, в тому числі здичавілу собаку.


Собака власника (Собака, зависящая от владельца ru, Owned dog en, Chien dépendant d’un propriétaire fr, Perro con propietario es)
означає будь-яку собаку, за яку відповідає людина.


Спалах [Вогнище] (Очаг ru, Outbreak en, Foyer fr, Brote es)
означає наявність одного чи кількох випадків в епізоотичній одиниці.


Стадо (Стадо ru, Herd en, Troupeau fr, Manada es)
означає групу тварин одного виду, вирощених разом під контролем людини, або сукупність стадних диких тварин, зі стадним інстинктом. Стадо зазвичай розглядають як епізоотичну одиницю.


Станція карантинна (Карантинная станция ru, Quarantine station en, Station de quarantaine fr, Estación de cuarentena es)
означає місце чи установу, що перебуває під контролем ветеринарного органу, де тварини утримуються в ізоляції, без прямого чи непрямого контакту з іншими тваринами, з метою запобігання будь-якого поширення окремих патогенів за межі цього місця чи установи, і де за тваринами спостерігають впродовж певного терміну і, за необхідності, проводять діагностику чи лікування.


Статус зоосанітарний (Ветеринарный (ветеринарно-санитарный) статус ru, Animal health status en, Statut zoosanitaire fr, Estatus zoosanitario es)
означає стан країни, зони чи компартменту у відношенні хвороби тварин, визначений відповідно до критеріїв викладених у конкретній Главі про хворобу, чи Главі 1.4. із Наземного кодексу.


Субпопуляція (Субпопуляция ru, Subpopulation en, Sous-population fr, Subpoblación es)
означає окрему частину популяції тварин, що ідентифікується за специфічними зоосанітарними характеристиками.


Тварина (Животные ru, Animal en, Animal fr, Animal es)
означає ссавець, плазун, птах чи бджола.


Тварина дика ([Животное] дикое ru, Feral [Animal] en, [Animal] Féral fr, [Animal] Asilvestrado es)
означає тварину, що належить до одомашнених видів, і більше не живе під наглядом чи безпосереднім контролем людини.


Тварина дика поневолена [Тварина] ([Животное] дикое в неволе) ru, Captive wild [Animal] en, [Animal] Sauvage captif fr, [Animal] Silvestre cautivo es)
означає тварину, фенотип якої не зазнає значного впливу відбору людини, але яка перебуває в неволі чи іншим чином живе під наглядом або контролем людини чи потребує її контролю.


Тварина для забою (Убойное животное ru, Animal for slaughter en, Animal de boucherie fr, Animal para sacrificio es)
означає тварину, призначену для скорого (впродовж короткого часу) забою, під контролем компетентного ветеринарного органу.


Тварина для розведення чи вирощування (Племенное или пользовательное животное ru, Animal for breeding or rearing en, Animal de reproduction ou d'élevage fr, Animal de reproducción o de cría es)
означає будь-яку одомашнену чи виведену у неволі тварину, не призначену для забою впродовж короткого часу.


Товар (Товар ru, Commodity en, Marchandise fr, Mercancía es)
означає живих тварин, продукти тваринного походження, генетичний матеріал від тварин, біологічні продукти та патологічний матеріал.


Товар безпечний (Безрисковый товар ru, Safe commodity en, Marchandise dénuée de risques fr, Mercancía segura es)
означає товар, що може продаватися без необхідності вжиття санітарних заходів щодо зменшення ризику, по одній з інфекційних чи інвазійних хвороб списку МЕБ, незалежно від зоосанітарного статусу країни чи зони його походження з цієї хвороби.


Торгівля міжнародна (Международная торговля ru, International trade en, Échanges internationaux fr, Comercio internacional es)
означає імпорт, експорт і транзит товарів.


Умертвіння (Умерщвление ru, Killing en, Mise à mort fr, Matanza es)
означає будь-який спосіб досягнення смерті тварини.


Управління здоров'ям тварин (Управление здоровьем животных ru, Animal health management en, Gestion de la santé animale fr, Gestión de la sanidad animal es)
означає систему, призначену для оптимізації фізичного здоров'я, поведінки та добробуту тварин. Вона охоплює профілактику хвороб тварин, лікування тварин та контроль хвороб і порушення станів, що впливають на окрему тварину і стадо чи стадо тварин, а також включає письмову документацію про хвороби, травми, випадки, що призводять до смерті та потенційні лікарські процедури.


Управління ризиками (Управление риском ru, Risk management en, Gestion du risque fr, Gestión del riesgo es)
означає процес визначення, вибору та вжиття санітарних заходів, що можуть бути застосовані для зниження рівня ризику.


Фауна дика (Дикие животные ru, Wildlife en, Faune sauvage fr, Fauna silvestre es)
означає бездомних тварин, поневолених диких тварин і диких тварин.


Хвороба включена до списку (Болезнь обязательной декларации ru, Notifiable disease en, Maladie à déclaration obligatoire fr, Enfermedad de declaración obligatoria es)
означає хворобу, включену до затвердженого ветеринарним органом списку, про підозру чи виявлення якої невідкладно має бути повідомлено ветеринарний орган, згідно з законодавством країни.


Хвороба несподівана (Емерджентна) (Эмерджентная болезнь ru, Emerging disease en, Maladie émergente fr, Enfermedad emergente es)
означає новий несподіваний прояв хвороби у тварини, інфекційного чи інвазійного характеру, що призводить до значного впливу на здоров'я тварин чи людей внаслідок:

  1. зміни відомого патогену (збудника інфекції чи інвазії), його поширення на нову географічну територію чи вид тварин, в якого він до цього був відсутній; або
  2. раніше невідомий збудник чи хвороба, діагностована вперше.

Хвороби списку МЕБ (Списочная болезнь ru, Listed disease en, Maladie listée fr, Enfermedad de la lista de la OIE es)
означає інфекційні та інвазійні хвороби, зазначені в Главі 1.3. після схвалення Всесвітньою Асамблеєю делегатів МЕБ.


Центр штучного запліднення (Центр искусственного осеменения ru, Artificial insemination centre en, Centre d'insémination artificielle fr, Centro de inseminación artificial es)
означає об'єкт (установу), сертифіковану ветеринарним органом країни, згідно з вимогами, визначеними в Наземному кодексі, для відбору, обробки та/або зберігання сперми.


Шкварки (Белковый брикет ru, Greaves en, Cretons fr, Chicharrones es)
означає білковмісний залишок, отриманий після часткового відділення жиру і води внаслідок перероблення туш.


Штаб-квартира (Правление ru, Headquarters en, Siège fr, Sede es)
означає Постійний секретаріат Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, що знаходиться за адресою:

12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
Телефон: 33-(0) 1 44 15 18 88
Факс: 33-(0) 1 42 67 09 87
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вебсайт: http://www.oie.int


Щільність завантаження (Плотность погрузки ru, Stocking density en, Densité de chargement fr, Densidad de carga es)
означає кількість або масу тіла тварин на одиницю площі транспортного засобу, судна чи контейнера.


Яйця інкубаційні (Инкубационное яйцо ru, Hatching eggs en, Œufs à couver fr, Huevos para incubar es)
означає запліднені яйця птахів, придатні для інкубації та висиджування.


 Словник визначень, що не увійшли до Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ


Для публікацій:


«Єдине здоров’я» («Одне здоров’я») — це синтаксично невірний термін, оскільки, «один» – це кількісна одиниця виміру чогось, або «єдине» – означає спільність чи поєднання чогось із чимось, а «здоров’я» - стан організму, що вказує на відсутність анатомічних та фізіологічних відхилень від норми. Організм здатен перебувати у двох станах – здоровий організм чи хворий, за наявності певних відхилень. Сподіваюсь, що саме тому теза про «єдине здоров’я» і взята у лапки й саме тому у тристоронньому (Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй • Всесвітня організація охорони здоров'я тварин • Всесвітня організація охорони здоров'я, 2019 рік) міжгалузевому підході увага акцентується на власне «підході» до проблеми здоров’я, оскільки, впливати на стан організму можливо різними методами, засобами й підходами та їх поєднаннями у різних варіантах. Тому, очевидно, і була обрана концепція, що поєднала у собі усе найбільш дієве для покращення здоров'я організму.


Аналіз — наукове дослідження предмета пізнання, визначення складу і властивостей якої-небудь речовини, дослідження окремих її складових, сторін чи аспектів, методом реального чи уявного його розчленування на складові елементи, частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення та розгляд кожного з виділених елементів окремо, в межах єдиного цілого чи протилежний метод — синтез, або ж абстрагування, порівняння з нормою чи уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки.


Безпека біологічна (біобезпека) — безперервний процес оцінки та управління ризиком, спрямований на запобігання і мінімізацію ризиків мікробного зараження, здатного викликати захворювання людей та/або тварин чи внаслідок якого тварини втрачають племінну, чи продуктивну цінність та придатність для іншого використання.


Діяльність наукова — це інтелектуальна творча діяльність науковців, спрямована на одержання та використання нових знань, фундаментальні та прикладні наукові дослідження, шляхом узагальнення перевірених фактів, застосування абстрактних понять, генерування і перевірку гіпотез, створення теорій як фактів узагальненого рівня, розвиток наукового опису, зі сторони вивченого, у бік непізнаного.


Дослідження — це процес вивчення чого-небудь (об'єкта, явища, події чи стану якості, безпечності, відсутності/наявності хвороби — у цьому випадку продукції, оператора ринку чи добробуту і здоров'я тварин шляхом їх огляду, пальпації, аускультації, термометрії, дослідження систем і органів та/чи інструментальних, алергічних, лабораторних: біохімічних, гемато-, серо-, мікробо-, вірусо-, мікологічних тощо та інших методів).


Дослідження епізоотологічне, як і обстеження — це (сфера наукової діяльності ветеринарних фахівців - «логос» вчення, наука) сукупність прийомів і методів, що застосовуються для вивчення особливостей епізоотичного процесузакономірностей виникнення, поширення, прояву і згасання інфекційних хвороб тварин та інвазій в різних умовах і на різних територіях, а також оцінка ефективності профілактичних та оздоровчих заходів.


Закономірності — об'єктивний, постійний і необхідний взаємозв'язок між предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, сутності та описується здебільшого аналітичними та емпіричними рівняннями.


Ензоотичність — пов'язаність хвороби з певною місцевістю, зумовлена природними чи економічними факторами.


Епідемія/епізоотія — епідемія (епізоотія) - це високий ступінь інтенсивності (напруженості) епідемічного/епізоотичного процесу. Значне поширення інфекційної хвороби при цьому супроводжується високою захворюваністю людей/тварин на значних територіях, з охопленням населених пунктів, районів, областей чи промислових господарств у тваринництві.


Інвазія — означає зовнішнє вторгнення та/або колонізацію тварин чи їх навколишнього простору членистоногими, здатними викликати клінічні ознаки хвороби чи бути потенційними переносниками патогенів.


Обстеження ветеринарне — це процес ретельної перевірки стану підконтрольного об'єкта (дослідження добробуту і стану здоров'я тварин, продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження), території (оператора ринку) і споруд розташованих на ній (приміщень виробничого призначення, ветеринарних: лабораторія, стаціонар, аптека і зоосанітарних об'єктів: ветеринарно-санітарний пропускник, ізолятор, карантинник, кормоцех, гноєсховище, під'їзні шляхи, огорожа тощо), прилеглих територій, об'єктів і довколишнього середовища (річок, озер, вигонів, пасовищ, місць заготівлі кормів, джерел водопостачання, доріг і магістральних шляхопроводів, міграційних шляхів тощо), шляхом їх огляду, а за потреби й дослідження, за допомогою інструментальних, лабораторних та/чи інших методів.


Обстеження епізоотичне — це дії офіційного ветеринара Компетентного органу по оцінці зоосанітарного стану підконтрольного об'єкта (території та об'єктів, на ній розташованих) щодо наявності чи відсутності інфекційних хворобтварин та інвазій, що підлягають повідомленню (нотифікації), та/або перевищення вмісту речовин, що забруднюють, відносно максимально допустимого рівня, з метою присвоєння цій території відповідного зоосанітарного статусу стосовно інфекційної та/чи інвазійної хвороби тварин, визначеного за критеріями, встановленими відповідними міжнародними організаціями. Тобто, вільних від хвороби об'єктів і територій, за їх відсутності чи небезпечних — за наявності хвороб тварин та/чи патогенів.


Одиниця епізоотична — означає групу тварин із певним епізоотичним зв'язком, які приблизно з рівною ймовірністю можуть піддатись впливу патогену, оскільки поділяють спільне середовище перебуваючи в одному місці (наприклад, тварини в одному приміщенні чи на спільному пасовищі), або перебувають в одній системі управління. Поряд зі стадом чи поголів’ям епізоотичну одиницю може складати група тварин, що належать громаді одного села, або ж тварини, для догляду за якими використовується спільне обладнання чи інвентар. Епізоотичний зв'язок може також відрізнятись залежно від хвороби чи навіть штамів одного і того ж патогену.


Оцінка — це висновок про цілісність, повноту та адекватність проходження, завершення процесу чи стадії трансформації, отриманий за результатами аналізів.


Пандемія/панзоотія — пандемія (панзоотія) - це найвищий ступінь інтенсивності (напруженості) епідемічного/епізоотичного процесу. Максимальне поширення інфекційної хвороби при цьому супроводжується високою захворюваністю людей/тварин на значних територіях, з охопленням країн, материків.


Патоген — (інфекційний агент) біологічний агент, що спричинює хворобу в сприйнятливому організмі. З грецької — «той, що спричиняє страждання».


Патогенність — (хвороботворність) здатність мікроорганізмів викликати інфекцію, тобто, це генетично зумовлена потенційна здатність мікроорганізмів спричиняти хворобу, і за нею їх поділяють на патогенні, умовно-патогенні та непатогенні (сапрофіти).


Планування — заздалегідь визначений порядок дій та оптимальний розподіл ресурсів, для досягнення поставленої мети.


Процес інфекційний — це сукупність захисних фізіологічних та патофізіологічних реакцій організму в певних умовах зовнішнього середовища у відповідь на вплив патогенного мікроорганізму. Тобто, це динаміка взаємодії між організмом тварини та збудником інфекції.


Процес епізоотичний — безперервний (ланцюговий) процес виникнення і поширення інфекційних хвороб тварин, що розвивається за наявності трьох ланок — джерела інфекції, механізму передачі та сприйнятливого макроорганізму.


Процес патологічний — закономірна динамічна сукупність складних рефлекторних реакцій в тканинах, органах та системах, спрямованих на компенсацію впливу і/або наслідків впливу подразника (шкідливого чинника).


Розслідування епізоотичне — це процес обстеження та дослідження випадків та/чи спалахів інфекційних хвороб тварин та інвазій, випадків масового отруєння тварин, наслідків стихійного лиха за участі посадових осіб (офіційного ветеринара) Компетентного органу.


Сезонність — переважний прояв (загострення) інфекційної хвороби (збільшення числа хворих тварин) у якусь пору року.


Ситуація епідемічна та/або епізоотична — показник епідемічного та/або епізоотичного статусу території (об'єкта) у відношенні хвороби у певний проміжок часу, що характеризується рівнем і динамікою захворювання людей та/чи тварин інфекційними хворобами та інвазіями, наявністю чи відсутністю відповідних факторів передачі інфекції, чи інвазії та іншими обставинами, що впливають на поширення цих хвороб.


Смертність — епідеміологічний/епізоотологічний показник, що характеризує відношення числа померлих/загиблих до чисельності населення/популяції, виражене у відсотках.


Смертельність — (летальність) — епідеміологічний/епізоотологічний показник, що характеризує відношення числа померлих/загиблих до кількості захворілих цією хворобою, виражене у відсотках.


Спорадія — (захворюваність спорадична) - ступінь інтенсивності (напруженості) епізоотичного процесу, коли фіксуються поодинокі випадки хвороби між якими важко встановити епізоотичний зв'язок.


Стадійність — стадійність епізоотії — закономірна черговість стадії епізоотії, що проявляється при її природному перебігу. В динаміці епізоотії кілька стадій: міжепізоотична, передепізоотична, стадія розвитку епізоотії, максимального підйому, згасання епізоотії та постепізоотична.


Стан епізоотичний — стадія епізоотичного процесу (виникнення і поширення інфекційної хвороби) на момент обстеження території, оператора ринку, популяції, субпопуляції, тварини чи людини.


Стаціонарність — неодноразове (повторне) виникнення інфекційної хвороби в певній місцевості (пункті).


Тенденція — можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.


Хвороба інфекційна — це найвищий ступінь розвитку інфекційного процесу, що проявляється різними клінічними ознаками (симптомами) і змінами біологічного, фізіологічного, біохімічного, анатомічного, мікробіологічного та епідеміологічного (епізоотологічного) характеру.


Хвороби інфекційні та/чи інвазійні — розлади здоров'я людей та/або тварин, що викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), передаються від заражених осіб та/або тварин здоровим і схильні до масового поширення.


А також, посилання на терміни в національному законодавстві — Законах України (Про ветеринарну медицину та Про захист населення від інфекційних хвороб) та Кримінально-процесуальному кодексі України