Всесвітня організація охорони здоров’я тварин

Міжнародне епізоотичне бюро

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (ВООЗт), з історичним акронімом МЕБ (Міжнародне епізоотичне бюро) визнається Світовою організацією торгівлі (СОТ), як референтна організація, і станом на 2022 рік нараховує 182 країни-учасниці. Всесвітня асамблея зі 182 делегатів є найвищим органом Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) і збирається щонайменше один раз на рік. Генеральна сесія Асамблеї триває п'ять днів і проводиться щороку в травні в Парижі. Голосування делегатів в Асамблеї відповідає демократичному принципу «одна країна, один голос».

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин28 травня 2022 року ВООЗт запустила свій новий фірмовий стиль із відповідною абревіатурою WOAH (OMSA французькою та іспанською мовами) і домен woah.org

Законом України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі» від 04.11.2015 № 745-VIII ратифіковано Угоду, взято зобов’язання і проголошено готовність до її реалізації на практиці. Угода набрала чинності 22 лютого 2017 року, після її ратифікації двома третинами Країн-учасниць СОТ (110 зі 164).

МЕБ є довідковою організацією СОТ зі стандартів здоров'я тварин та зоонозів і публікує 2 кодекси (Наземний та Водний) та 2 посібники (Наземний та Водний), як основні довідники для учасників СОТ.

Міжнародні стандарти

Розробка міжнародних стандартів щодо здоров'я та добробуту тварин на основі останньої наукової інформації лежить в основі мандата МЕБСтандарти МЕБ не мають юридичної сили, проте, коли делегати МЕБ голосують за їх прийняття на щорічній Генеральній сесії МЕБ, вони зобов'язуються втілити їх у своє національне законодавство. ВООЗт розуміє, що запровадження Стандартів МЕБ на рівні країни може бути проблемним та пов’язано з браком фінансових, людських ресурсів чи відповідної інфраструктури та залишається незрозумілим, наскільки вони реалізовані в країнах, тому, аби мати уявлення про те, як країни-учасниці ВООЗт запроваджують міжнародні стандарти була створена нова програма — «Обсерваторія».

Внаслідок пандемії COVID-19, ВООЗт був запроваджений метод віртуальних співбесід для країн-учасниць, як альтернатива польовим місіям експертів ВООЗт до прийняття рішення по заявці країн щодо офіційного визнання статусу звільнення від хвороб.

Заходи з охорони здоров'я тварин, в сучасній тенденції глобалізації, набувають все більшого значення для сприяння безпечній міжнародній торгівлі тваринами та продуктами тваринного походження, уникаючи при цьому зайвих перешкод в торгівлі. У світлі цього Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (Угода про СФЗ) заохочує учасників Світової організації торгівлі (СОТ) базувати свої санітарні заходи на міжнародних стандартах, керівних принципах та рекомендаціях, там де вони існують.

Міжнародні стандарти МЕБ спрямовані на покращення здоров'я та добробуту тварин і підтримку ветеринарних служб у всьому світі у відношенні, як наземних, так і водних тварин включають два кодекси та два посібники.

Кодекси традиційно адресовані стану здоров'я тварин і зоонозам, але, в останні роки їх дія поширилась і на добробут тварин, виробництво кормів для тварин, безпеку виробництва, що відповідає розширеному мандату МЕБ, функція якого - «поліпшення здоров'я тварин у всьому світі».

МЕБ регулярно оновлює свої міжнародні стандарти у міру появи нової наукової інформації відповідно до встановлених демократичних та прозорих процедур. Єдиний спосіб прийняття стандарту — це його затвердження на засіданні делегатів Всесвітньої асамблеї, щорічно у травні, на Генеральній Асамблеї МЕБ. 90-та щорічна Генеральна сесія Всесвітньої асамблеї делегатів Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (ВООЗт, заснована як МЕБ) відбудеться в Парижі з неділі 21 по четвер 25 травня 2023 року.

Що таке міжнародні стандарти МЕБ? та Шлях ЕВС — можна дізнатись на оригінальних сторінках, перейшовши за посиланням.

Ветеринарна й параветеринарна освіта та статутні ветеринарні органи

МЕБ визначає якість ветеринарної та параветеринарної освіти фахівців та публікує на офіційному сайті перелік закладів ветеринарної освіти країн-учасниць МЕБ, серед яких є список українських.

Статутні ветеринарні органи

Роль статутного ветеринарного органу (ОВС) полягає у нагляді за якістю та компетентністю ветеринарів в країні. МЕБ вважає, що компетентний статутний ветеринарний орган — незалежний від будь-яких політичних чи комерційних інтересів, здатний забезпечити досконалість ветеринарної професії шляхом відповідного ліцензування чи реєстрації ветеринарів і параветеринарних фахівців, а також забезпечити мінімальні стандарти (початкової та подальшої безперервної) освіти й професійної поведінки зареєстрованих осіб. Функціональні та законодавчі рамки, в яких статутний ветеринарний орган здійснює свої регуляторні повноваження, визначені у Статтях 3.2.12 та 3.4.6 Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ.

Хвороби тварин

Резолюцією Міжнародного комітету за рекомендаціями Регіональних комісій на штаб-квартиру МЕБ покладено обов'язок створення єдиного списку МЕБ хвороб наземних і водних тварин, що підлягають реєстрації, щоб замінити колишні списки A і B.

Портал МЕБ надає легкий доступ до ресурсів та інформації про 205 хвороб наземних і водних тварин.

На цьому сайті представлено перекладний список цих 205 хвороб тварин — актуальний до їх перегляду на засіданні делегатів Всесвітньої асамблеї, щорічно у травні, на Генеральній Асамблеї МЕБ.

З 2004 року Продовольча й сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО) та Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (ВООЗт, заснована як МЕБ) співпрацюють в рамках Глобальної структури прогресивного контролю транскордонних хвороб тварин (ГС-ТХТ) по зменшенню загрози  транскордонних хвороб тварин (ТХТ) для продовольчої безпеки, засобів існування та безпечної торгівлі.

Зважаючи на глобальні механізми передачі збудників хвороб, міжгалузевий та міждисциплінарний підхід у протидії, запорукою успіху в запобіганні, виявленні й реагуванні на ТХТ та їх подоланні залишається тісна координація усіх суб'єктів на глобальному, національному та регіональному рівнях. Окреслення та вдосконалення цього підходу є метою Глобальної рамкової стратегії прогресивної боротьби з транскордонними хворобами тварин на 2021-2025 роки. Цей документ призначений для потенційних технічних та фінансових організацій, що зацікавлені в партнерстві щодо боротьби із ТХТ.

Контакти компетентних органів

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачівТел.: +380 44 – 279-49-48

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветсанекспертизиТел.: +380 44 – 377-53-85

mozТел.: +380 44 – 253-61-9

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»Тел.: +380 44 – 425-43-54